Archive for the ‘Plata indemnizatiei de concediu 2010 pt bugetarii din educatie’ Category

Plata indemnizatiei de concediu 2010 pt bugetarii din educatie

PRECIZARI

Personalul didactic  e compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 6/1992 şi de Ordonanta Guvernului nr. 29/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/1995, exceptând situaţiile prevăzute la art. 103 lit. e) din Legea nr. 128/1997.
În calculul indemnizaţiei concediului de odihna acordat personalului didactic se iau în considerare şi sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Legii nr. 128/1997.
Prezentele norme metodologice se aplica funcţiilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute la art. 5 şi la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.
În învăţământul superior, normele metodologice se aplica preparatorilor universitari, asistentilor universitari, lectorilor universitari/sefilor de lucrări, conferentiarilor universitari şi profesorilor universitari.
De prezentele norme metodologice beneficiază personalul didactic de conducere, precum şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Naţionale, conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997
… in sprijinul argumentarilor mele…
Eu presupun (si va rog pe dumneavoastra sa ma corectati daca gresesc) ca indemnizatia de concediu nu trebuie sa-mi fie afectata de legea diminuarii salariilor personalului bugetar…
Iata pe ce imi intemeiez eu presupunerea si constructia logica:
Conform art. 141 alin 4 din Codului muncii, “(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. “
Art. 145 din Codul muncii zice, la alin. 2 ca: “(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. “
Art. 103 din Statutul personalului didactic prevede urmatoarele: “Art. 103. Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:
a) concediul anual cu plata, în perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; […]“.
Deduc din cele de mai sus urmatoarele:
* Dreptul meu de a fi platit pentru concediul la care am dreptul se naste inainte de intrarea in vigoare a legii din 2010. Indemnizatia de concediu se calculeaza ca o medie a veniturilor din ultimele 3 luni…etc.
* Legea cu scaderea cu 25% a veniturilor bugetarilor, la aceasta data nu este inca in vigoare.
…* Chiar daca plata acestor drepturi se face la o data ulterioara intrarii in vigoare a legii care diminueaza veniturile bugetarilor, ea nu mi se aplica, pentru ca legea nu retroactiveaza.

Pe cale de consecinta, scoala( angajatorul si ordinatorul principal de credite CL Cuj-Napoca imi datoreaza indemnizatia pentru concediul de odihna intreaga, neafectata de legea cu diminuarile, data de guvernul lui Boc!
… in cazul concediul de odihna in invatamant se aplica OM3521/1998, adica media se face pe fiecare luna in parte, nu retroactiv…

  gabrielteodorescu wrote @ 6 iulie 2010 at 10:27

Se vehiculeaza faptul ca indemnizatia de concediu pt prof. din preuniv. va fi diminuata cu 25%. Mie mi se pare incorect, fata de cele relatate mai sus. In plus in cazul diminuarii cu 25% pe luna iulie de ex. cuantumul in bani pe luna august va fi diminuat cu inca 25% din media mai, iunie, iulie -25%, atunci pe august se pierde 31,25%, nu mai spun in cazul in care se diminueaza si veniturile pe luna iunie, pt ca multi nu au luat banii pe aceasta luna(acestia se platesc pana in 16 iulie). Consider ca in lipsa unei metodologii clare de aplicare a Lg.118, si a noului Cod Fiscal, in sistemul preuniv. platile referitoare la indemnizatia de concediu se vor face diferit si vom asista la o multitudine de reactii din partea colegilor din tara.(la fel ca si salariile din preuniv. nu exista o baza unitara de calcul…)

 gabrielteodorescu wrote @ 6 iulie 2010 at 10:30

Restanţe la plata salariilor, neacordarea concediilor legale sau a orelor suplimentare sunt denunţate tot mai des în ultima perioadă la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj.
Criza financiară îi determină pe mulţi angajatori să nu îşi mai plătească oamenii la timp, să nu le mai pună în conturi banii de concedii sau cei pentru orele prestate în plus, motiv pentru care creşte numărul celor care depun reclamaţii în acest sens. 159 de clujeni au semnat asemenea plângeri la ITM numai în luna iunie şi există perioade în care numărul acestora este şi mai mare, potrivit reprezentanţilor instituţiei.

De teamă să nu îşi pericliteze postul sau să aibă de-a face cu răzbunarea şefilor, mulţi clujeni necăjiţi că nu îşi mai primesc banii munciţi se plâng la inspectorat, însă nu îşi divulgă identitatea. Unii sună şi încearcă să facă reclamaţie la telefon, alţii trimit scrisori sau mailuri însă fără să îşi spună numele, de pe adrese fictive, iar uneori nu pomenesc nici numele firmei. “Legea nu ne permite să facem anchete în urma unor cereri anonime, suntem obligaţi să le clasăm”, precizează Emilian Roşca, directorul coordonator al instituţiei.

Reclamaţiile de acest fel se completează cu datele semnatarului pe formulare tip sau pe coli albe scrise de mână, se depun la sediul ITM şi, conform prevederilor legale, sunt confidenţiale. Dacă în urma anchetei neregulile semnalate se confirmă, firma în cauză riscă amenzi care se pot ridica până la valoarea de 100.000 de lei (stabilită pentru sancţionarea muncii la negru).

“Se dispune apoi plata salariilor restante. Nerespectarea dispoziţiei constituie contravenţie”, explică şeful ITM Cluj, adăugând că de cele mai multe ori firmele îşi plătesc aceste datorii. în cazul în care se constată că angajatorii au dificultăţi financiare şi nu de puţine ori se află chiar în insolvenţă, problema salariaţilor nu mai poate fi rezolvată decât în instanţă. Pentru litigiile de muncă, angajaţii nu au nimic de cheltuit, pentru că plătesc taxă de timbru şi au dreptul la avocat din oficiu.
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=46878