Archive for the ‘incadrare cf. Lg. 221’ Category

Total debusolat, …

OTC- ordonatorii secundari sau tertiari de credite

OPC – ordonatorii principali de credite

 1. Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat răspunde administrativ, dacă nu solicită la termen ordonatorului principal de credite necesarul …(deci: – ori ordonatorul tertial de credite trebuie actionat in instanta de ordontorul principal … – ori invers)…cineva trebuie sa raspunda pt neaplicarea Lg. 221.

2. Intr-o scrisoare de raspuns adresata  FSI SPIRU HARET, Directia Generala Finante, Economic – Directia Resurse Umane a ministerului precizeaza ca „pentru unitatile de invatamant preuniversitar ordonatorii principali de credite sunt consiliile locale si consiliile judetene, care impreuna cu sindicatele, stabilesc prin regulament avizat de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor, precum si conditiile de acordare a acestora, in conformitate cu prevederile art. 3(2) din Anexa II si ale punctului 17 din Anexa II/1.4 la Legea nr. 330/2009”.( total incorect!!!)

3. Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, functia de ordonator de credite este detinuta de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean – art. 63, alin. (4), lit a) si art. 104, alin. (4), lit. a) din lege. Consiliul local si consiliul judetean aproba doar bugetul local, respectiv judetean – art. 36, alin. (4), lit. a) si art. 91, alin. (3), lit. a).

4. In acceptiunea Legii privind finantele publice nr. 500/2002, ordonatorul principal de credite dintr-un domeniu bugetar este ministrul de resort – a se vedea in acest sens dispozitiile art. 15, alin. (1), art. 19, art. 20 etc. În plus, nicaieri in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale nu se vorbeste despre consiliile locale/judetene ca fiind ordonatori principali de credite.( deci putem actiona in instanta ministrul educatiei???)

in loc de concluzii:

– ordonatorilor tertiari de credite, dir. unit. de inv. ar trebui sa dea in judecata ordonatorul principal de credite ( CL/CJ si ministrul!!!)(s-au invers CL/CJ sa dea in judecata ordonatorul tertiar de credite (…ordonatorii secundari sau tertiari de credite , dupa caz , sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor …)- vezi 1.

…cum intre OTC si OPC exista atat o relatie de ordine cat si o relatie de echivalenta( chiar in adevaratul sens al cuvantului) eu zic sa se actioneze in instanta de contencios administrativ reciproc, iar noua sa ni se aplice Lg. 221, si nu in mod discriminatoriu.

Eu zic sa actionam in judecata doar  OTC – angajatorul, pe litigii de munca si drepturi banesti, iar acesta va fi nevoit sa actioneze in contencios OPC – poate asa procesele aflate pe rol se vor solutiona mai rapid in favoarea noastra.

In genere reclamantii au fost/sunt cadre didactice si/sau personal nedidactic si didactic auxiliar. Paratii: angajatorul, ISJ-ul dar care are calitate procesuala pasiva, Institutia Primarului, Primaria, si Consiliul Local.

Toate procesele au ca obiect drepturi banesti neacordate, cf. Lg.221/2008, CCM, CIM(+ plata primei de vacanta), adica drepturi salariale neacordate, rezultate prin diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite cf. legii.

In toate procesele urmarite de mine,( si in cazul procesului intentat de mine in calitate de reclamant , CL, IP, angajator) in temeiul art115C pr.civila, CL, Primaria, ISJ, … solicita instantelor de judecata prin intampinare, respindegerea actiunii formulate de reclamant, pe cale de exceptie – a lipsei calitatii procesuale pasive, a lor .

ATENTIE

    Conform legii, Ordonatorul principal de credite,  este primarul sau presedintele Consiliului Judetean, (iar acesta poate convoaca Consiliul local – autoritatea deliberativa – si sesizeaza imediat Directia Finantelor Publice Judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in 5 zile lucratoare … astfel SUMELE NECESARE TREBUIAU CERUTE LA BUGETUL DE STAT, IN URMA UNEI RECTIFICARI BUGETARE… VEZI art. 167, lg 84/1995  si art.  50 alin. 2 lit. a din Lg. 273/2006.

CL precizeaza ca bugetul pe 2010, a fost aprobat cf HCL, INSA NU A FOST ASIGURATA SURSA DE FINANTARE DE CATRE BUGETUL DE STAT PT A FI ONORATE PRETENTIILE RECLAMANTILOR….

si mai spune ca cf Legii bugetului de stat pt 2010, SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA SUNT DESTINATE CHELTUIELILOR DE PERSONAL…. IN INV. PREUNIV.

Continuare:

DGFPJ dupa consultare cu CJ, si IP si cu asistenta tehnica din partea ISJ si/sau DTSSJ dupa caz va repartiza sumele , in functie de nr. de beneficiari.

CONCLUZIA AR FI…EI PLATESC daca sumele sunt prevazute in bugetul de stat

proces de uzura….

precizari suplimentare din partea mea:

– nu exista norme interne aplicabile de catre CL sau IP;

– neaplicarea lg.221/2008 nu este impusa de nici o caza de utilitatea publica;

– ingerenta in drepturile salariatilor cu privire la respectarea drepturilor salariale nu este dovedita in instantele de judecata de catre parati.

si PROCESUL CONTINUA!!!

sursa:
http://liviumarianpop.blogspot.com/2010/07…cdrarea-in.html
INTREBARE PERTINENTA!!!
DACA S-A STIU DIN APRILIE 2010, SI APOI IN MAI 2010 A FOST SENTINTA DEFINITIVA PRIVIND REINCADRAREA UNOR COLEGI DIN RADAUTI CF 221 DIN APRILIE 2010…NOI CEILALTI DE CE NU AM FOST INFORMATI???
RASPUNDE: DOMNUL LIVIU.
… se pare ca si in cazul sidicatelor din educatie nu exista comunicare…
(unii ne chinuim cu procese in recurs… etc. sau vom fi nevoiti a apela la executori judecatoresti… desi sumele care sa platesc sunt fff mari!!!.)

–––––––

http://3.bp.blogspot.com/_CtNTVsuhCDY/TDGcPsfBqOI/AAAAAAAABFg/Im1mKAwzEuc/s1600/sentinta+330+8.JPG

http://1.bp.blogspot.com/_CtNTVsuhCDY/TDGcV4rKfsI/AAAAAAAABFo/VeQfpHl22Ys/s1600/sentinta+330+9.JPG

…TRAIM… CAT VOM MAI PUTEA …, intr-o societate in care reflexele superficialitatii, si ridicolul AU MODIFICAT deja structura firii umane…
https://gabrielnicolaeteodorescu.wordpress.com