Archive for the ‘legislatie’ Category

 

Săptamâna trecută, o delegaţie formată din trei deputaţi, membri în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, s-a întâlnit cu Premierul României, Emil Boc.

Deputaţii PDL au cerut Premierului soluţii cu privire la situaţiile prezentate care pot pune sub ameninţare funcţionarea în condiţii de normalitate a sistemului educaţional.

Deputaţii PDL Doiniţa-Mariana Chircu, Marius Göndör şi Marius Spînu au prezentat în faţa Primului Ministru probleme actuale cu care sistemul românesc de învăţământ se confruntă, şi anume: implicaţiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice asupra accesării fondurilor comunitare în zona educaţiei, salarizarea în sistemul naţional de învăţământ, respectiv continuarea investiţiilor în infrastructura educaţională.

Premierul i-a asigurat pe parlamentari că analizează aspectele supuse atenţiei şi va include pe agenda Guvernului măsuri care să conducă la soluţionarea lor.

Cadrele didcatice care nu au locuinţă în localitatea unde predau şi cărora autorităţile locale nu le pot asigura o casă corespunzătoare beneficiază de decontarea navetei între localitatea de domiciliu şi cea unde lucrează, se arată în instrucţiunile privind aplicarea Legii educaţiei.Dacă între cele două localităţi nu există mijloace de transport în comun, se decontează contravaloarea a 7,5 litri de benzină Premium la 100 de kilometri parcurşi. În cazul în care mai mulţi profesori circulă cu un singur autoturism, decontarea se face numai proprietarului maşinii.Dacă între cele localitatea de domiciliu şi cea unde lucrează există mijloc de transport în comun, se decontează valoarea abonamentului, indiferent dacă profesorul merge cu respectivul mijloc sau cu maşina.Pentru a primi decontările, cadrele didactice trebuie să obţină, de la unitatea de învăţământ unde lucrează, documente justificative că au au efectuat transportul cu mijloace proprii şi că au fost efectiv prezenţi în şcoală, pe baza pontajului zilnic.

sursa:

NewsIn

vezi:

http://www.realitatea.net/naveta-cadrelor-didactice-va-fi-decontata-in-anumite-conditii_805128.html

noroc ca a aparut in MO 104/2011 pt ca pe site-ul MECTS-ului … nu apare.
In Monitorul oficial nr 104/09.02.2011 a aparut, miercuri seara tarziu, Ordinul de ministru 3753/09.02.2011, privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant. Ramane neclara aplicabilitatea articolelor referitoare la incompabilitati, constituirea Consiliilor de administratie si concursurile pentru directorii de scoli, si multe alte capitole importante. Mai este necesar ca rectorii parlamentari sa aleaga intre functia de rector si aceea de demnitate publica?

Este adevarat ca la Art. 361 din Legea Educatiei nationale (Legea 1/20111) se spune:
(6) In termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului elaborează metodologiile, regulamentele si celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi si stabileste măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.

Este totusi ciudat ca un OM sa reglementeze “peste” o lege organica. In plus, pluteste in aer intrebarea cum de n-a fost in stare aparatul ministerial de sute de persoane sa elaboreze intr-o luna cele mai importante metodologii care se aplica inca de la inceput. Sa fie vorba de un sabotaj la adresa ministrului Funeriu?

Data fiind situatia incerta privind aplicarea Legii 1/2011, aducem la cunostinta cititorilor HotNews prevederile acestui ordin:

Art. 1 al OM 3753/2011 spune:

„Pana la elaborarea metodologiilor privind punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul preuniversitar se aplica dispozitiile privind organizarea, functionarea sistemului de invatamant si desfasurarea procesului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011”.

Art 3. „Pana la elaborarea metodologiilor privind punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul superior se aplica dispozitiile privind organizarea, desfasurarea si functionarea sistemului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011”.

Art. 4. „Ministerul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite instructiuni pentru buna desfasurare a procesului instructuv-educativ.”

Adica, tot sistemul de invatamant este condus prin instructiuni emise de Minister? Ciudat mod de aplicare a Legii educatiei !

In plus, reglementarile existente pana in prezent raman valabile? Atunci de ce mai exista masuri tranzitorii in anexele 1 si 2? Si aplicarea Legii 1/2011 nu se face incepand cu 09.02.2011?

Art. 5,(6). Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul preuniversitar (universitar), prevazute in anexele 1(2), care fac parte integranta din prezentul ordin.

Anexa 1 Invatamant preuniversitar

Art. 2. Planurile-cadru si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011 raman valabile pana la modificarea curriculumului national. Calendarul de intrare in vigoare a noului curriculum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 7. Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, conditiile de ocupare a functiilor didactice sunt cele prevazute de dispozitiile aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010-2011.

Aceasta inseamna ca recrutarea resursei umane la nivelul unitatilor scolare se amana cu 3 ani, iar pana atunci se aplica mecanismele existente de selectie a personalului didactic, adica concursul national.

Art. 9 Pana la formarea corpului national de experti, ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, cu respectarea dispozitiilor aflate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011.

Se poate intelege de aici ca de depolitizarea si descentralizarea managementului prin selectia directorilor la nivelul unitatii scolare s-a ales praful! Ce inseamna detasare, a cui unde? Adica, oamenii agreati de partidul aflat la guvernare vor fi detasati pe functii de conducere oriunde partidul o cere?

Art. 11. (1). Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste varsta de pensionare pe parcursul anului scolar 2010-2011 se pensioneaza la data incheierii anului scolar.

(2) Pensionarea personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv a inspectoratului scolar.

Art. 12. Directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar care ocupa functii de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national trebuie sa opteze, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru functia de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar sau pentru functia politica.

Art. 13. Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamnt de peste 25 de ani, cu grad didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal pana la sfarsitul anului scolar 2010-2011.

Anexa 2 Invatamant superior

Art. 1. Structura, organizarea si functionarea institutiilor de invatamant superior se mentin asa cum au fost aprobate la inceputul anului universitar 2010-2011, pana la intrarea in vigoare a noilor carte universitare si aprobarea structurii universitatilor pe facultati prin hotarare a Guvernului.

Art. 2. Programele de studii universitare de master, organizate in conditiile legii si aflate in derulare la forma de invatamant la distanta, intra in lichidare si nu se mai organizeaza admitere inceoand cu anul univeristar 2011-2012.

Art. 5. Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii de master acreditate prin ordin al ministrului educatiei, cercetariim tineretului si sportului, in urma evaluarii ARACIS, pana la data organizarii admiterii, dar nu mai tarziu de 1 septembrie 2011.

Art. 9. Prevederile art.288 alin(1) din Legea nr.1/2011 (nn: referitoare la cumulul de norme)se aplica incepand cu semestrul al II-la al anului universitar 2010-2011, cu exceptia contractelor la cumul incheiate inainte de intrarea in vigiare a Legii nr.1/2011, aceste contracte derulandu-se pana la finalizarea lor, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului universitar 2010-2011.

Art. 12. Cadrele didactice din invatamantul superior care se pensioneaza, in conformitate cu art. 289 alin (1), inaintea finalizarii anului universitar 2010-2011 isi pot continua activitatea aferenta anului universitar 2010-2011 dupa pensionare, fara aprobarea senatului universitar prevazuta la art. 289 alin (3) din Legea nr. 1/2011, pana la finalizarea anului universitar 2010-2011.

Art. 13. In cazurile prevazute la art, 12 cadrele didactice pensionate sunt platite fie in regim de plata cu ora, fie prin contracte la cumul incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicandu-se art. 288 alin(1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

In ciuda acestor lamuriri, necesare, ramane neclara aplicabilitatea articolelor referitoare la incompabilitati, constituirea Consiliilor de administratie si concursurile pentru directorii de scoli, si multe alte capitole importante.

Mai este necesar ca rectorii parlamentari sa aleaga intre functia de rector si aceea de demnitate publica?

Mentiunile de la art. 1 si 3 din OM, conform carora se mentin reglementarile de la inceputul anului scolar 2010-2011, pentru ca imediat in anexele 1 si 2 unele dintre aceste prevederi sa fie modificate incurca si mai rau lucrurile. Pentru ca nu e clar care prevederi se mentin in functie si care nu.

Ce prevederi din Legea 1/2011 se aplica totusi? In actele juridice, administrative, legate de legislatia muncii, nu pot fi invocate prevederi din legile tocmai abrogate de Legea 1/2011, dar nici cele din Legea 1/2011, pentru ca raman in vigoare reglementarile existente la inceputul anului scolar 2010-2011. Atunci cum se va proceda?

Cred ca este absolut necesara o conferinta de presa a ministrului si juristilor din minister, care sa lamureasca toate aceste probleme de care se lovesc in institutii si scoli managerii si serviciile de secretariat.​ vezi
http://www.campusnews.ro/stiri-opinii-8289…i-nationale.htm

vezi si comentariile pe

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=139665

CER AJUTORUL COLEGILOR DIN SISTEM, care cunosc legislatia in vigoare…pt ca eu stiam cu totul alceva…
In antetul unui act oficial, fisa individuala a postului, scrie…
vezi:

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=134695
… in temeiul, LG. 128/1997 si al CCM unic judetean, la nivel de ramura 2007-2008, incheiat intre ISJ… si Sindicat…, inregistrat la DMPS in 2008, febr. la care subsemnatul/subsemnata ader, obligandu-ma sa respect prevederile CCM, se incheie astazi… prezenta fisa individuala a postului, valabila pt anul scolar 2010-2011.

… etc…
apoi
domnul/doamna… posesor al contractului individual de munca…, din…, in registrul general de evidenta al salariatilor, negociaza CCM, urmatoarele atributii si sarcini.
1.
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand… norma de baza corespunzatoare unei parti de…. din salariul de baza, stabilite la data de…


in fisa sunt multe spatii libere… care se vor completa de cond. unit. scolare…
conform nici eu nu stiu…

INTREBARE:
pot functiona daca nu am semnat acest act???… pt ca mi s-a precizat ca de maine nu mai pot!!!

1. mai este valabil CCM de anul trecut si CIM, ??? eu stiam ca pe ramura era 2007-2010!
2. noi in preuniv. dupa care CCM la nivel de ramura functionam?
3. CIM eu stiam ca se semneaza la fiecare inceput de an???
… prin exprimarea aceasta se pare ca cei care au semnat sunt de acord cu toate prevederile unui CIM , in avans …

studiind in amanunt documentul… am mai gasit ceva!!
… in finalul I.
In functie de nevoile specifice ale unit. de invatamant , salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, in conditiile legii.
II. Obligatiile/ atributiile suplimentare , conform reglementarilor in vigoare, stabilite la inceput de an scolar 2009-2010.

NOI SUNTEM IN ANUL SCOLAR 2010-2011!!!
ati semnat asa ceva??? in acest an…

… parerea mea… semnand astfel de acte … se incearca sa se mascheze reducerile salariale si toate sporurile pierdute, in anul anterior…astfel nu vom mai avea posibilitatea de a actiona in instanta cf. prevederilor Codului Muncii actual, nu cel la care lucreaza guvernul Boc!

… astept raspunsuri urgente!… Sinvlex, FSLI,FEN???… colegii care cunosc mai bine legea
va multumesc anticipat!

Această prezentare necesită JavaScript.

Coaliție anti-bănci pe internet: deja 8.300 de clienţi nemulţumiţi. Sfaturi pentru rate mai mici

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50 din 2010 a devenit probabil cel mai cunoscut act normativ de către cei care au credite la bănci. Mulţi se uită cu speranţă la OUG 50 şi speră că vor beneficia de rate lunare mai mici. Cei nemulţumiţi s-au constituit în grupuri pe internet şi fac schimb de informaţii privind modul în care trebuie acţionat sau se pregătesc să cheme în judecată băncile.

model de refuz al semnării actelor adiţionale în forma emisă de bancă – clienţi BCR

model de reclamaţie privind încasarea comisionului de risc de catre banca – clienţi Volksbank

model de răspuns la actul adiţional emis de bancă. Modelul conţine şi cereri de modiificare a actului adiţional în sensul OUG 50 – clienţi Volksbank

model de refuz al semnării actelor adiţionale în forma emisă de bancă – clienţi ING Bank

model de refuz al semnării actelor adiţionale în forma emisă de bancă – clienţi Alpha Bank

Transpunerea şi adaptarea unei legi europene în legislaţia românească a născut speranţe în rândul datornicilor, care pot beneficia, teoretic, de plata unei rate lunare mai mici. Cele mai importante articole ale legii sunt acelea care stipulează eliminarea unor comisioane şi trecerea de la dobânzile interne ale băncilor la indicatorii transparenţi Robor/Euribor/Libor, ce vor fi necesari de acum pentru calculul dobânzilor variabile.

Bancherii, sprijiniţi de unele ambiguităţi din lege, încearcă să facă în favoarea lor trecerea la noul sistem de formare a dobânzilor. La unele bănci, cel mai mare procent din ratele de dobândă era constituit de rata de dobândă internă a băncii la care se adăuga o marjă fixă mai mică. Trecerea la indicatorii Euribor/Robor/Libor + marja fixă ar trebui să ducă la o rată de dobândă mai mică pentru datornici, deci rate lunare mai mici de plată şi, implicit, marje mai mici de câştig pentru bancheri.

La un credit în euro cu o rată a dobânzii de 10% pe an, în care dobânda internă a băncii însemna 7 pp şi marja fixă 3 pp, noua dobândă ar trebui să fie Euribor (0,7-0,9 pp, în funcţie de scadenţă) + marja de 3 pp. O astfel de reducere semnificativă a dobânzii – aproximativ 6 pp – ar aduce pierderi substanţiale bancherilor, după cum declara pentru Money Express Nicolae Cinteză, şeful Direcţiei de Suraveghere din BNR.

Astfel, băncile au ales să păstreze valorile vechi ale dobânzilor, modificând valoarea marjelor “fixe” şi adăugând la aceasta ratele Euribor/Robor/Libor – în funcţie de moneda creditului. Asta în ideea ca rata de dobândă să nu scadă.

În acest caz, costurile sunt transferate integral pe clienţi, iar cel mai mult ar putea avea de suferit cei cu credite în euro.

Cum Euribor va creşte cu siguranţă începând cu anul următor, clienţii se pot aştepta la plata unor rate lunare mai mari.

O altă nemulţumire a clienţilor constă în intenţia băncilor de a redenumi sau transforma unele comisioane, astfel încât acestea să se încadreze în condiţiile stipulate de lege. Însă, legea spune că pe durata contractului nu pot fi introduse noi comisioane şi nu pot fi modificate sau majorate comisioanele existente fără acordul clientului.

Toate aceste lucruri fac obiectul de discuţie a grupurilor anti-bănci formate pe Yahoo! Groups.

Clienţii băncilor sunt nemulţumiţi de faptul că nu primesc actele adiţionale la timp,  ori acestea nu sunt personalizate, ci doar drafturi, şi de faptul că actele adiţionale nu poartă numere de înregistrare, nu sunt ştampilate şi semnate.

Membrii îşi împărtăşesc modele de formulare prin care pot fi respinse actele adiţionale – unele astfel de modele fiind avizate de avocaţi precum Gheorghe Piperea care reprezintă clienţii BCR într-un proces colectiv -, sau se pregătesc să acţioneze bancile în instanţă. Aceştia au la dispoziţie documentele privind procedurile de urmat pentru depunerea unei reclamaţii sau chiar sentinţe ale judecătoriilor pronunţate în cauze ce ţin de abuzuri ale băncilor.

Până acum, pe grupurile anti-bănci s-au strâns peste 8.300 de membri – care generează un număr considerabil de postări -, iar numărul acestora creşte destul de repede.

Grupul de clienţi ai Volksbank este cel mai mare de pe Yahoo! Groups. Grupul a fost deschis la 1 iulie 2010 şi a adunat până acum 3108 de clienţi.

Potrivit HotNews.ro, 400 dintre aceştia se vor întâlni la sfârşitul acestei săptămâni într-o sală închiriată. Aceştia au invitat şi reprezentanţii BNR la discuţii.

Cei nemulţumiţi de BCR s-au înscris într-un grup, constituit la 9 iulie, ce numără 1432 de clienţi, acesta fiind al doilea ca mărime.

Grupuri cu membri numeroşi sunt şi cele ale clienţilor ING (752 de membri, constituit pe 2 septembrie), Alpha Bank (716 membri, constituit pe 7 septembrie), Bancpost (510 membri, din 27 august) sau Raiffeisen (395 de membri înscrişi începând cu 1 septembrie).

Miercuri, 15 septembrie, au mai fost constituite trei noi grupuri pentru clienţii CEC, Millennium şi Provident. Cinteză declara în interviul acordat Money Express că „fenomenul a început să capete asemenea conotaţii încât devine îngrijorător“.

În cazul în care clienții nu-și manifestă în scris nemulțumirea față de actul adițional la contractele de credit, și doar aleg să nu semneze, cel mai probabil băncile vor înțelege asta drept un acord tacit. Așadar, e bine ca cei nemulțumiți de actul adițional  să facă o notificare, în scris, dacă vor să aibă vreo șansă la o eventuală modificare, în instanță sau amiabilă, a prevederilor din actele adiționale.

Aveţi aici câteva exemple de formulare standard folosite de clienţii băncilor pentru înaintarea plângerilor sau notificărilor:

Modelele de scrisoare au fost create de către membrii grupurilor. Pentru alte modele de scrisoare, intraţi pe grupul corespunzător băncii dvs. – le găsiţi în lista de mai jos. În afară de grupul BCR, celelate grupuri nu necesită aprobarea aderării, fiind necesar doar un cont de Yahoo! Mail.

 Grupuri ale clienţilor, numărul membrilor şi data la care au fost constituite grupurile

 1. Clienţi Volksbank 3108 membri – 1 iulie
 1. Clienţi BCR 1432 membri – 9 iulie
 1. Clienţi ING 752 de membri – 2 septembrie.
 1. Clienţi Alpha 716 membri – 7 septembrie
 1. Clienţi Bancpost 510 de membri – 27 august
 1. Clienţi OTP 406 membri – 2 septembrie
 1. Clienţi Raiffeisen 395 membri – 1 septembrie
 1. Clienţi RBS 232 membri – 3 septembrie
 1. Clienţi BRD 221 membri
 1. Clienţi Banca Romaneasca 153 membri – 6 septembrie
 1. Clienţi Banca Transilvania 150 membri – 2 septembrie
 1. Clienţi Crediteurope 130 membri – 2 septembrie
 1. Clienţi Piraeus 103 membri – 7 septembrie
 1. Clienţi Unicredit 47 membri – 7 septembrie
 1. Clienţi CEC 2 membri – 15 septembrie
 1. Clienţi Milennium 2 membri – 15 septembrie
 1. Clienţi Provident 1 membru – 15 septembri

Lista grupurilor este preluată de pe blog.flavian.ro.

Instituţiile financiare întind din ce în ce mai multe capcane clienţilor creditori, legate de dobânzi şi de comisioane. Cei care realizează „ţeapa”, o evită. Ceilalţi, vor plăti rate lunare mult mai mari ca înainte.

Cea mai nouă metodă de a păcăli a băncilor este întocmirea unor acte adiţionale, pe care clienţii sunt chemaţi să le semneze la una din sucursalele instituţiei. Actele prevăd noi comisioane, recalculate după reguli proprii , care evident, contrazic anumite clauze prevăzute în contractul iniţial de creditare.

Spre exemplu, în actul adiţional pus la punct de câteva bănci se prevăd următoarele: „clientul va plăti de acum înainte un comision lunar de administrare , în valoare de x lei/euro, reprezentând însumarea comisioanelor lunare prevazute în Contractul de credit încheiat între împrumutat şi bancă” sau „”…în considerarea prevederilor OUG 50/2010, comisionul de risc agreat cu dumneavoastră prin semnarea Convenţiei de Credit, se va redenumi , urmând a fi datorat în continuare, pe toată durata convenţiei, în aceeaşi valoare procentuală”.

Atenţie la semnarea noilor contracte cu băncile. Trebuie să analizaţi foarte bine toate prevederile din actele adiţionale. Cel mai important este ca marja fixă din calculul dobânzii să rămână la fel ca în vechiul contract. În caz contrar, aţi putea plăti dobânzi, implicit rate, mai mari. Deci, reţineţi două cuvinte – marja fixă.

Dacă sunteţi titularul unui credit, vă invităm la unitatea dumneavoastră pentru alinierea la prevederile ordonanţei 50 pe 2010. Nesemnarea unui act adiţional se consideră acceptarea tacită.

Aşa sună notificările pe care le tot primesc clienţii băncilor în această perioadă. Atenţie însă, aveţi la dispoziţie doar 15 zile să vă semnaţi noile contracte. 

Sunt zile numărate de către banci, care fac tot posibilul să nu iasă în pierdere în urma ordonanţei. Prima modificare, nu se mai plăteşte comision de rambursare anticipată la creditele cu dobânda variabilă. La dobânda fixă, acesta a fost limitat la 1%.

Cele mai importante modificări sunt la calculul dobânzii. Conform legii, băncile nu au voie să perceapă o dobândă mai mare decât cea pe care o are clientul acum. Ba mai mult, ar putea chiar să scadă.

„Înaine de OUG 50-2010, partea variabilă era un indice calculat intern de fiecare bancă conform fluctuaţiilor pieţii. În acest moment conform legii acel indice devine în mod automat indicele de referiţă pentru monedă, care este mult mai mic”, susţine consultantul financiar Ruxandra Andrei.

Doar că, băncile nu ies niciodată în pierdere. Vor încerca să mărească marja fixă.

„Consumatorul trebuie să se uite în contract care era marja din contractul iniţial şi să se asigure că în actul adiţional se regăseşte fix acea marjă plus indicele de referinţă pentru moneda creditului”, explică Ruxandra Andrei.

Problema este ca EURIBORUL, LIBORUL şi ROBORUL variază. Acum sunt la valori scăzute, dar marja va rămâne fixă, din momentul în care veţi semna noile contracte. Practic, va trebui să ne transformăm în adevaraţi economişti. Sau, mai simplu:

„Clientul are posibilitatea de a refuza semnarea documentului, dar să justifice printr-o adresă atribuită băncii faptul că nu este de acord. Să ia un număr de înregistrare”, susţine preşedintele ANPC, Constantin Cerbulescu.

Acestea sunt doar câteva metode prin care băncile, dorindu-şi un profit adiţional, încearcă să-şi păcălească clienţii.

sursa

antena3

Promoveaza petitia!        Semneaza petitia!

semnati aici

http://www.petitieonline.ro/petitie/stopati_curba_de_sacrificiu_si_legile_care_distrug_o_categorie_sociala_numita_bugetari-p08386056.html