Archive for the ‘protestele profesorilor’ Category

Promoveaza petitia!        Semneaza petitia!

semnati aici

http://www.petitieonline.ro/petitie/stopati_curba_de_sacrificiu_si_legile_care_distrug_o_categorie_sociala_numita_bugetari-p08386056.html

Protestul profesorilor de biologie din judeţul Timiş

04/08/2009

categorie: Educatie, invatamant, Social.

destinatar: MECI, societatea civila

Repetarea cu obstinaţie a sugestiilor domnului preşedinte Băsescu referitoare la ceea ce ar trebui să însemne un învăţământ centrat pe ancorarea la contextul european şi pe nevoile elevului care nu are de ce să „studieze păpădia în 15 ore dacă poate să o ia de pe net” s-a concretizat în Proiectul de restructurare a curriculumului aflat în dezbatere publică şi în care, în planul-cadru pentru clasele I-VIII, disciplina Biologie este înlocuită cu Ştiinţe ale naturii la clasele a V-a şi a VI-a. Planurile-cadru pentru liceu prevăd 1 h de biologie la clasele a IX-a şi a X-a, câte 1 h de biologie la clasele a XI-a şi a XII-a la liceele teoretice profil real, câte 1 h de Ştiinţe la clasele a XI-a şi a XII-a la liceele teoretice, profil uman. Planul-cadru pentru liceele tehnologice lipseşte dar, oricum, în actualele planuri-cadru pentru această formă de învăţământ biologia a fost radiată în urmă cu câţiva ani.
Ce este biologia şi care sunt valorile pe care le promovează şi finalităţile pe care le vizează s-ar părea că nu prezintă interes pentru autorii acestor documente.
Biologia este o stiinţă cu fundament solid constituit dintr-un corp de legi ale naturii care sunt perene, imuabile si cu valabilitate dincolo de existenţa fiintei umane. Se stie ca toate marile investitii si cercetari realizate in societatea post-industriala au la baza competente din biologie. La nivel mondial, educaţia ecologică este prioritate, in contextul in care omenirea se confrunta tot mai frecvent cu dezastrele naturale. Se stie ca România, ţară membră a UE, nu atinge standardele minimale de protectie a mediului. Se poate realiza acest lucru fara asimilarea cunostintelor teoretice si practice de biologie? Mai mult, disciplina Stiinte nu se regaseste nicaieri in specializarile facultatilor deci este nefireasca si nejustificata introducerea, respeciv ramanerea ei in planurile cadru. Atata timp cat dai admitere din biologie sau ti se cere media la biologie pentru facultate, cui serveste aceasta disciplina PENTRU CARE FACULTATILE NU AU OFERIT SI NU OFERA SPECIALIZARE?
Nu vom recupera nivelul tarilor dezvoltate daca nu vom vedea unde se fac eforturi asidue şi fructuoase de progres . Acestea sunt tocmai in domeniile biologiei aplicate, experimentale : biologie celulara, biologie moleculara, ecologie,genetica.
Probabil, cunoasterea propriului organism, unica modalitate de a construi comportamente sanatoase, preventive este deplin realizata prin aportul altor discipline iar morbiditatea populatiei tinere si comportamentul de risc se afla la cota zero in toate studiile si statisticile din patria noastră în care se trăieşte bine. Probabil, nivelul educatiei ecologice (ecologia, ramura a biologiei, stiinta a interrelatiilor si a consecintelor) este la cote inalte, iar comportamentul ecologic al tinerilor este firesc, adica innascut! În aceste condiţii mai este nevoie de biologie.
Dar daca nu asa stau lucrurile?
În fiecare an tot mai multi elevi aleg biologia ca disciplina de examen la bacalaureat (toate statisticile sunt publice dar nu ţine nimeni cont de ele), in conditiile in care numarul de ore la clasa se reduce. Nu de putine ori, elevii de clasele a XI-a si a XII-a (profil uman si tehnic), ne opresc pe coridoarele scolii intrebandu-ne „De ce nu mai fac ore de biologie?”. Ce explicatii le-am putea da? Cu atat mai mult cu cat aceştia doresc sa urmeze ulterior diferite facultati sau scoli postliceale in domenii ca: medicina, farmacie, biologie, medicina veterinara, protectia mediului, bioinginerie, asistent farmacie, asistent medicina generala iar oferta şcolii este nulă pentru nivelul lor de interes.
Nu ştiu cărui model curricular ne-am raliat. În Franţa există un cult pentru educaţia ecologică iar curriculumul lor acordă un spaţiu generos activităţilor de observare, investigaţie, cercetare, experimentare în natură. Francezii nu-şi prea petrec concediile în alte ţări: au tot ce visează la ei acasă. Noi avem proiectul de curriculum.
Iată cum moartea păpădiei rezolvă problemele învăţământului românesc.

PROFESORII DE BIOLOGIE DIN JUDETUL TIMIS
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
PROF. ANGELA PUTNIC

<!–

 

–> http://www.petitieonline.ro/petitie/protestul_profesorilor_de_biologie_din_judetul_timis-p16114043.html

Protestul profesorilor de Fizica din Romania

12/01/2010

categorie: Educatie, invatamant, Guvernare, administrativ, Social.

destinatar: MECTS si Guvernul Romaniei

In ultimii 20 de ani asistam la o criza fara precedent a Educatiei, si a Scolii Romanesti in general, criza care nu poate fi rezolvata decat cu greu prin implicarea tututor celor din sistem.
Desi aparent lucrurile merg inainte, numai rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor. Suntem pusi in fata unor dificultati carora dumneavoastra ca si guvernanti inca nu gasiti solutiile adecvate.
Renuntarea rapida si aproape in totalitate la structurile, programele, manualele si regimul zilnic de pregatire, de catre cei care au condus destinele Scolii Romanesti, a determinat aparitia haosului in functionarea sistemului educational.
Doresc astfel sa subliniez importanta si studiul Fizicii in Romania, la toate nivelurile educationale, stiinta care in ultimul timp, nu a prea mai interesat pe nimeni, fiind decazuta voit din drepturile ei, de catre abilitatii sistemului educational.
Popularizarea stiintei a reprezentat intotdeauna una dintre cele mai dificile cai, dar, totodata, a oferit si cele mai frumoase momente aducatoare de glorie unei natiuni.
Fizica este una dintre cele mai vechi discipline academice, este STIINTA care studiaza proprietatile si structura materiei, formele de miscare ale acesteia precum si transformarile lor reciproce.
Consideram ca modificarea planurilor cadru, in cadrul Proiectul de restructurare a curriculumului , prin care FIZICA ca si stiinta fundamentala este asimilata cu Stiinte ale naturii este o mare greseala.
Fizica ar trebui sa fie reasezata in cadrul curriculumului scolar.
Sa nu uitam aportul FIZICII la dezvoltarea unei gandiri structurale, independente si creative a elevilor, iar acest deziderat devine o simpla declaratie atata timp, cat in cadrul ciclului de observare si orientare, fizica se studiaza doar o ora pe saptamana, iar in cilul de aprofundare doua ore/saptamana, reducandu-se la zero in ciclul de specializare pentru anumite profile.
Fizica are o reala deschidere, promovand interdisciplinaritatea, dar trebuie inteles faptul ca aceasta interdisciplinaritate nu trebuie sa anuleze disciplinaritatea.
Nu cred ca doriti a avea un sistem cu educabili doar posesori ai unor algoritmi de lucru aplicabili in situatii punctuale si mai putin ganditori.
Ca si profesori de fizica, dorim într-un anume fel, si vrem sa aducem un miracol la realitate, dar problema este că atunci când eşti înconjurat de oameni care nu pot crede si vedea, ceea ce facem noi, este foarte greu să realizam ceva.

<!–

 

–>
Autor: Gabriel Teodorescu

http://www.petitieonline.ro/petitie/protestul_profesorilor_de_fizica_din_romania-p02225042.html

Fenomenul Buzău 2010

Posted: 18 aprilie 2010 in protestele profesorilor

super site are Isj-ul Buzau,…, pe anumite discipline, inspectorii dorm lejer…, adica ce activitati au???…

sa revenim
Conform art. 40 din Legea 168/1999 „Greva constituie o încetare colectivă şi voluntară a lucrului într-o unitate şi poate fi declarată pe durata desfăşurării conflictelor de interese, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.”.

Termenul de „unitate” în sensul Legii 168/1999 art. 2 lit.a desemnează persoana juridică care utilizeză munca prestată de salariat. Astfel salariaţii care prestează muncă pentru MECTS şi care sunt pe ştatul de funcţii şi de plată al acestuia, nu trebuie sa se afle în grevă.

RESTUL, adica, salariaţii care au înţeles să uzeze dreptul la grevă sunt cadre didactice, didactice auxiliare şi nedidactici, care nu sunt angajaţi ai ministerului ci ai ISJ – urillor, respectiv ai unităţilor de învăţământ.

Precizare:

 -unitatea de învăţământ – are calitatea de angajator al personalului didactic auxiliar, conform dispoziţiilor art. 19(2) din legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, al personalului nedidactic, dar şi al personalului didactic de predare şi de instruire practică din cele 8 judeţe pilot nominalizate prin H.G. 1942/2004, potrivit art.11(5) din Legea nr.128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004;

 inspectoratul şcolar – are calitatea de angajator al personalului didactic de predare şi instruire practică din 33 de judeţe şi municipiul Bucureşti, conform dispoziţiilor art. 11(5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 58(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.( cred ca faceti parte din cele 33 de judete.
… judetele pilot alt statut…

Codul Muncii prevede prin art. 230 precizeaza că angajatorul este „persoana juridică înmatriculată…care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia în scopul obţinerii de profit… şi care angajează muncă salariată.”

… şi mai vedeti…dispoziţiile art. 1 alin.(1) din H.G.nr.223/2005, cu modificările ulterioare, care prevăd că ministerul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, iar potrivit alin (2), aplică Strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar art. 2. din aceeaşi Hotărâre de Guvern prevede: „Ministerul Educaţiei şi Cercetării conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate”, apreciem ca fiind evidentă lipsa de identitate dintre reclamant şi „unitatea” ce face obiectul de Legii 168/1999.
Ministerul are calitatea de angajator (şi, deci, de unitate), numai pentru angajaţii proprii, care banuiesc ca nu au fost în grevă.

În plus, potrivit dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 168/1999, cererea de încetare a grevei se adresează instanţei de judecată numai de către UNITATE.

DECI DACA VA DA IN JUDECATA, INSTANTA SE VA PRONUNTA IN SENSUL CA…MECTS-ul, nu este „UNITATE” în sensul dispoziţiilor Legii speciale nr. 168/1999, si va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a ministerului şi ii va respinge acţiunea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.
DACA SE LEAGA DE SINDICAT…

 în cazul în care se va studia textul legal al art.58 Legea 168/1999 printr-o interpretare sistemică SE VA CONSTATA CA SINDICATUL nu este „unitate”

 Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, în toate cazurile în care într-o unitate există premisele declanşării unui conflict de interese, SINDICATELE reprezentative vor sesiza unitatea despre această situaţie.

În plus, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din aceeaşi lege, grevele sunt organizate de SINDICATELE reprezentative, iar potrivit art. 42 alin. (1) hotărârea de a declara greva se ia cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor SINDICATELOR respective.

DECI>hotărârea de declarare a grevei aparţine membrilor fiecărui SINDICAT afiliat la Confederatia banuiesc ca faceti parte din FSLI acord exprimat în scris, cu respectarea prevederilor Legii nr. 168/1999.

idea > dumneavoastra ati declansat o greva spontana, si nu incetarea activitatii in unit de invatamant.
pe ideea aceasta trebuie sa va axati

alaturi de dumneavoastra si de toti prof. din sistem