Archive for the ‘indemnizatia de concediu 2010 in invatamantul preuniversitar’ Category

… eu in inaintarea mea … in afara de cele precizate de colegi pe diferite topicuri referitor la diminuarea indemnizatiei de concediu cu 25%… am invocat in drept si dispozitiile  ART.59.(CAPITOLUL 5 in conformitate cu Codul muncii…) – (1) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce
reprezinta media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este
efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de
vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator
numarului de zile de concediu.
(3) Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri se poate stabili ca, in
raport cu posibilitatile economico-financiare ale unitatii, pe langa indemnizatia de
concediu, sa se plateasca si o prima de vacanta.
(4) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc inainte de
plecarea in concediu.
 … din CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL
PE ANII 2007-2010
Incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat
la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.11.2006

Total debusolat, …

OTC- ordonatorii secundari sau tertiari de credite

OPC – ordonatorii principali de credite

 1. Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat răspunde administrativ, dacă nu solicită la termen ordonatorului principal de credite necesarul …(deci: – ori ordonatorul tertial de credite trebuie actionat in instanta de ordontorul principal … – ori invers)…cineva trebuie sa raspunda pt neaplicarea Lg. 221.

2. Intr-o scrisoare de raspuns adresata  FSI SPIRU HARET, Directia Generala Finante, Economic – Directia Resurse Umane a ministerului precizeaza ca „pentru unitatile de invatamant preuniversitar ordonatorii principali de credite sunt consiliile locale si consiliile judetene, care impreuna cu sindicatele, stabilesc prin regulament avizat de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor, precum si conditiile de acordare a acestora, in conformitate cu prevederile art. 3(2) din Anexa II si ale punctului 17 din Anexa II/1.4 la Legea nr. 330/2009”.( total incorect!!!)

3. Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, functia de ordonator de credite este detinuta de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean – art. 63, alin. (4), lit a) si art. 104, alin. (4), lit. a) din lege. Consiliul local si consiliul judetean aproba doar bugetul local, respectiv judetean – art. 36, alin. (4), lit. a) si art. 91, alin. (3), lit. a).

4. In acceptiunea Legii privind finantele publice nr. 500/2002, ordonatorul principal de credite dintr-un domeniu bugetar este ministrul de resort – a se vedea in acest sens dispozitiile art. 15, alin. (1), art. 19, art. 20 etc. În plus, nicaieri in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale nu se vorbeste despre consiliile locale/judetene ca fiind ordonatori principali de credite.( deci putem actiona in instanta ministrul educatiei???)

in loc de concluzii:

– ordonatorilor tertiari de credite, dir. unit. de inv. ar trebui sa dea in judecata ordonatorul principal de credite ( CL/CJ si ministrul!!!)(s-au invers CL/CJ sa dea in judecata ordonatorul tertiar de credite (…ordonatorii secundari sau tertiari de credite , dupa caz , sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor …)- vezi 1.

…cum intre OTC si OPC exista atat o relatie de ordine cat si o relatie de echivalenta( chiar in adevaratul sens al cuvantului) eu zic sa se actioneze in instanta de contencios administrativ reciproc, iar noua sa ni se aplice Lg. 221, si nu in mod discriminatoriu.

Eu zic sa actionam in judecata doar  OTC – angajatorul, pe litigii de munca si drepturi banesti, iar acesta va fi nevoit sa actioneze in contencios OPC – poate asa procesele aflate pe rol se vor solutiona mai rapid in favoarea noastra.

PRECIZARI

Personalul didactic primeşte compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 6/1992 şi de Ordonanta Guvernului nr. 29/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133/1995, exceptând situaţiile prevăzute la art. 103 lit. e) din Legea nr. 128/1997.
În calculul indemnizaţiei concediului de odihna acordat personalului didactic se iau în considerare şi sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Legii nr. 128/1997.
Prezentele norme metodologice se aplica funcţiilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar, prevăzute la art. 5 şi la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 128/1997.
În învăţământul superior, normele metodologice se aplica preparatorilor universitari, asistentilor universitari, lectorilor universitari/sefilor de lucrări, conferentiarilor universitari şi profesorilor universitari.
De prezentele norme metodologice beneficiază personalul didactic de conducere, precum şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Naţionale, conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 128/1997
… in sprijinul argumentarilor mele…
Eu presupun (si va rog pe dumneavoastra sa ma corectati daca gresesc) ca indemnizatia de concediu nu trebuie sa-mi fie afectata de legea diminuarii salariilor personalului bugetar…
Iata pe ce imi intemeiez eu presupunerea si constructia logica:
Conform art. 141 alin 4 din Codului muncii, “(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. “
Art. 145 din Codul muncii zice, la alin. 2 ca: “(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. “
Art. 103 din Statutul personalului didactic prevede urmatoarele: “Art. 103. Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:
a) concediul anual cu plata, în perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; […]“.
Deduc din cele de mai sus urmatoarele:
* Dreptul meu de a fi platit pentru concediul la care am dreptul se naste inainte de intrarea in vigoare a legii din 2010. Indemnizatia de concediu se calculeaza ca o medie a veniturilor din ultimele 3 luni…etc.
* Legea cu scaderea cu 25% a veniturilor bugetarilor, la aceasta data nu este inca in vigoare.
…* Chiar daca plata acestor drepturi se face la o data ulterioara intrarii in vigoare a legii care diminueaza veniturile bugetarilor, ea nu mi se aplica, pentru ca legea nu retroactiveaza.

Pe cale de consecinta, scoala( angajatorul si ordinatorul principal de credite CL Cuj-Napoca imi datoreaza indemnizatia pentru concediul de odihna intreaga, neafectata de legea cu diminuarile, data de guvernul lui Boc!
… in cazul concediul de odihna in invatamant se aplica OM3521/1998, adica media se face pe fiecare luna in parte, nu retroactiv…

Editare

2 comentarii »

Se vehiculeaza faptul ca indemnizatia de concediu pt prof. din preuniv. va fi diminuata cu 25%. Mie mi se pare incorect, fata de cele relatate mai sus. In plus in cazul diminuarii cu 25% pe luna iulie de ex. cuantumul in bani pe luna august va fi diminuat cu inca 25% din media mai, iunie, iulie -25%, atunci pe august se pierde 31,25%, nu mai spun in cazul in care se diminueaza si veniturile pe luna iunie, pt ca multi nu au luat banii pe aceasta luna(acestia se platesc pana in 16 iulie). Consider ca in lipsa unei metodologii clare de aplicare a Lg.118, si a noului Cod Fiscal, in sistemul preuniv. platile referitoare la indemnizatia de concediu se vor face diferit si vom asista la o multitudine de reactii din partea colegilor din tara.(la fel ca si salariile din preuniv. nu exista o baza unitara de calcul…)

Restanţe la plata salariilor, neacordarea concediilor legale sau a orelor suplimentare sunt denunţate tot mai des în ultima perioadă la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj.
Criza financiară îi determină pe mulţi angajatori să nu îşi mai plătească oamenii la timp, să nu le mai pună în conturi banii de concedii sau cei pentru orele prestate în plus, motiv pentru care creşte numărul celor care depun reclamaţii în acest sens. 159 de clujeni au semnat asemenea plângeri la ITM numai în luna iunie şi există perioade în care numărul acestora este şi mai mare, potrivit reprezentanţilor instituţiei.

De teamă să nu îşi pericliteze postul sau să aibă de-a face cu răzbunarea şefilor, mulţi clujeni necăjiţi că nu îşi mai primesc banii munciţi se plâng la inspectorat, însă nu îşi divulgă identitatea. Unii sună şi încearcă să facă reclamaţie la telefon, alţii trimit scrisori sau mailuri însă fără să îşi spună numele, de pe adrese fictive, iar uneori nu pomenesc nici numele firmei. “Legea nu ne permite să facem anchete în urma unor cereri anonime, suntem obligaţi să le clasăm”, precizează Emilian Roşca, directorul coordonator al instituţiei.

Reclamaţiile de acest fel se completează cu datele semnatarului pe formulare tip sau pe coli albe scrise de mână, se depun la sediul ITM şi, conform prevederilor legale, sunt confidenţiale. Dacă în urma anchetei neregulile semnalate se confirmă, firma în cauză riscă amenzi care se pot ridica până la valoarea de 100.000 de lei (stabilită pentru sancţionarea muncii la negru).

“Se dispune apoi plata salariilor restante. Nerespectarea dispoziţiei constituie contravenţie”, explică şeful ITM Cluj, adăugând că de cele mai multe ori firmele îşi plătesc aceste datorii. în cazul în care se constată că angajatorii au dificultăţi financiare şi nu de puţine ori se află chiar în insolvenţă, problema salariaţilor nu mai poate fi rezolvată decât în instanţă. Pentru litigiile de muncă, angajaţii nu au nimic de cheltuit, pentru că plătesc taxă de timbru şi au dreptul la avocat din oficiu.
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=46878