Archive for the ‘scrisori deschise adresate MECTS-ului și ministrului educației’ Category

Sper să fiu în asentimentul colegilor din preuniversitar, si dorim prin acest topic sa va aducem la cunoștiința starea exactă a învățămantului romanesc la această oră.( și mai sper ca și administratorul acestui site să fie de acord cu acest topic, și mai ales dorim răspunsuri pertinente din partea dumneavoastră).

Domnule ministru

În eleborarea prezentei legi, s-a  tinut cont de faptul că, EDUCAȚIA ARE ȘI EA LIMITELE EI, iar una din limitele ei, fără a ne ascunde, este factorul ereditar, și prin asta spun multe.
S-a ținut cont de măsurarea calității umane din sistem, ca și produs al actului instructiv-educativ? (care este de  fapt masura calității învățămȃntului romȃnesc; vedeți relatările din massmedia, referitor la învățămȃntul preuniversitar și universitar din Ro.).
De aceea ca si parte din acest sistem vă propun o temă, spre reflexie și dezbatere, atȃt dumneavoastră, abilitaților decizionali din sistem, politicului romȃnesc, cȃt și societății civile.

Sarcini fixate:

Vă rog identificați situațiile problemă, în cazul sistemului național de invățămȃnt și educație(inclusiv formarea inițială și continuă a cadrelor didactice).
Referitor la soluțiile găsite la aceste probleme, vă rog formulați criteriile de analiză a acestor soluții,(evaluați soluțiile) și apoi DAȚI O DECIZIE DE POLITICĂ EDUCAȚIONALĂ ȘI NU POLITICĂ, DE PARTID, AFLAT LA GUVERNARE( va rog țineți cont și de motivația care există în sistem; precum și de rutina și sarcinile previzibile din sistem). Realizați și o schemă de abordare sistemică a procesului de învățămȃnt, și în final reflectați asupra statutului actual al cadrului didactic din perspectiva socială. Definiți noile strategii referitor la învățare și învățămȃnt în sistem, și prezentați regulile operative imediate care trebuiesc urmate.

De aceea eu vă propun să luați în calcul un sistem de invățămȃnt diferențiat în Romȃnia(aveți exemple destule în tările UE) și o amelirare a calității în educație.(vezi ameliorarea calității în educație, …, sa inteleg ca noul organism care se va infinta pe langa consiliile locale, va avea competente in ameliorarea actului educational???…).
Vă multumesc

EDUCAȚIA, oriunde în lume este un indicator social, fiind utilizat în politica socială a unui stat de drept, a unei societăți luate ca întreg.

Amerialoraea calității în educatie

Globalizarea, regionalizarea, democratizarea vieții sociale, tehnologizarea, sunt elemente care impun și dau o nouă dimensiune pentru educație. În paralel, succesiunea reformelor sistemului educativ, degradarea finațelor publice, responsabilitățile școlii în fața unui public destul de dificil, violenta aparuta și dusă în extremis, gestionarea problemelor delicate din instituțiile de învățămȃnt, sunt tensiuni care perturbă vechile modele tradiționale de educație, și impun stringent noi responsabilități. Este clar că asistăm la o criză fără precedent în educație, și nu numai la noi în țară ci și în cazul statelor mai dezvoltate din UE. În primul rȃnd trebuie analizate cauzele acestei crize. Aparent sistemul merge bine, dar rezultatele indică și scot la iveală existența unei crize majore(vezi studiile și cercetările făcute de instituțiile de cercetare psiho-pedagogice, studiile si prezentările din massmedia).
Nevoia și cererea de educație, penuria de mijloace, inerția caracteristică tuturor sistemelor deschise, precum și a societății în general, stagnarea sistemului sunt cȃteva cauze majore ale acestei crize.
CRIZA din educație în Romȃnia, trebuie definită corect, ținȃnd cont că aceasta coincide și cu o criză economică și mai ales cu una morală, prin răsturnarea scării valorice de drept a unei societăți, și extinderea și promovarea prin massmedia a unor aspecte negative(corupție, violență, oportunism, mentalități imorale). EDUCAȚIA, oriunde în lume este un indicator social, fiind utilizat în politica socială a unui stat de drept, a unei societăți luate ca întreg.
Revenirea la normalitate trebuie făcută din interiorul sistemului, iar pentru soluționarea acestei crize, trebuie mobilizați toți factorii responsabili, științifici, economici, decizionali, politici în special. În cazul unor soluții de sinteză care deja se întrezăresc prin integrarea conținuturilor într-o viziune unitară, accentul trebuie pus pe valori autentice spirituale și pe modele demne de urmat pentru a asigura un minim echilibru în sistemul educațional. Educația trebuie făcută cu educatori cu o foarte bună pregătire științifică, motivați material, cu spirit organizatoric și practic, care vor constitui modele de urmat pentru posibilii educați.
Teoretic spunem că avem un învățămȃnt participativ, dar practic suntem sub un nivel cȃt de cȃt satisfăcător. Problematica este dificilă, pe de o parte noul statut al școlii, autonomia ei relativă, și mai ales responsabilii educaționali sunt ei oare formați în spiritul noilor concepte vehiculate de minister, și mai ales pot ei oare face față noilor contexte?
În plus evoluția politicilor educaționale de formare și mai ales soico-educative, descentralizarea, impun nevoia de calificări noi, și formarea unor noi formatori de specialiști în sistem. În primul rȃnd eu consider că ar trebui cȃștigat pariul referitor la restaurarea întregului sistem educațional din Romȃnia, pe care politicul trebuie să și-l adjudece, ca o speranță legitimă a tuturor celor din sistem și demararea unei CALITĂȚI STRUCTURALE, serios planificată și mai ales implementată corect.
Minimizȃnd erorile și greșelile care de regulă au fost perpetuate în sistem de către miniștrii incompetenți, mizarea pe munca în grup, obiective identice pentru toți cei din sistem, creearea unui climat dinamic de ameliorare permanentă a calității în sistem, armonizarea metodelor de lucru, ameliorarea standardelor, a condițiilor de muncă, și a eficacității, atingerea unui randament corespunzător referitor la ceeace se dorește să se întreprindă, trebuie sa fie preocuparea majoră a MECTS-ului și a ministrului actual. .Analiza pertinentă a disfuncționalităților din sistem, absența în continuare a unei politici ferme referitoare la educație, și mai ales la calitatea actului educațional, atribuțiiile și responsabilitățile neclare pentru cei din sistem, absența dupa părerea mea a calității în ansamblu, faptul că calitatea nu este percepută în aceeași manieră de toți factorii responsabili și de persoanele implicate în educație, absența unui program coerent și a reușitei lui, lipsa procedurilor în cazul modificărilor care pot surveni în program, nedispunerea de organizații(organisme) care pot și trebuie să normalizeze situația, inexistența unor publicații formale referitoare la conceptele de mai sus, faptul că nu exista un echilibru între orientările dorite și perceperea performanțelor care nu sunt clar definite, inexistența unui formalism fundamentat științific în cazul în care unele chestiuni sunt susceptibile modificării, fiabilitatea sistemului, nedefinirea clară a profilului educatului la intrarea într-un ciclu nou de învățămȃnt, absența în continuare a colaborării între cei din ciclurile de educație, de la invățămȃnt primar pȃnă la cel superior, mă face să cred că, programul calității în sistemul educațional, nu este pe deplin tradus și mai ales nu au fost înțelese pe deplin competențele lui.A demara în continuare calitatea într-un sistem gigant, cum este cel educațional, necesită o pregătire mai judicioasă din partea ministerului, și mai ales o planificare serioasă în toate detaliile, pentru că altfel putem risca la o prăbușire într-un haos total(vezi ce se dorește cu noua lege a educației nationale, de către politicul aflat la guvernare).
Pentru a fi evitată o asemenea tragedie, toți cei implicați în acest proces, politicul în special, și abilitații decizionali ai ministerului, în special trebuie,să cunoască principiile și mai ales uneltele calității, iar politica care ar trebui urmată, să fie una de ameliorare continuă în planul calității.
Controlul calității este un proces aplicativ de verificare a stadiului atingerii obiectivelor de calitate în timpul operațiilor care se desfășoară, iar ameliorarea calității este un proces care permite atingerea unui nivel de calitate de obicei superior, pe o anumită treptă în evoluția sistemului.
Ca și plan efectiv de ameliorare a calității în sistemul educațional menționez:
– regȃndirea legii educatiei în ansamblu, a politicii de calitate, acesta să fie bazată pe un diagnostic clar și mai ales nepertinet pentru toți subiecții antenați în actul educațional;
– trasarea liniilor directoare asupra politicii de ameliorare care survine în timpul acestui proces;
– dezvoltarea unei politici ferme de calitate, tradusă în mod corespunzător prin forme și obiective realizabile pe faze de ameliorare, prin implementarea unor proiecte pragmatice, ambițioase, și mai ales realizabile;
– formalizarea cu acțiunile întreprinse – fiecare proiect de ameliorare să fie complet definit preciz
ȃnd realizarea, obiectivele, metodele utilizate, rezultatele așteptate, și mai ales indicatorii de performanță;
– studiul fiabilități, acestor demersuri, asigur
ȃnd resursele umane și materiale ;
– validarea acestor proiecte, prezentarea ameliorărilor apărute, și mai ales implementarea lor la nivelul întregului sistem.
Pentru un astfel de program propun MECTS-ului, constituirea unui organism a carui activitate de bază să fie ameliorarea calității în sistemul de învățămȃnt romanesc și nu ceeace se dorește conform noii legi a educației.

Se mai poate vorbi acum, in 2010 in sistemul educational romanesc despre „educatia morala”?
Pentru ca sensul educatiei morale formale este de la morala la moralitate, adica de la sistemul moral al societatii, care include proiectul moral de personalitate-idealul moral, principii, valori si norme morale la constiinta individuala, modalitate specifica de reflectare a continutului moralei sociale. Moralitatea face trimitere si la comportament, ca dimensiune actionala fara de care aprecierea moralitatii este imposibila. PROBLEMA CEA MAI IMPORTANTA A EDUCATIEI MORALE ESTE DE A GASI SOLUTII, STRATEGII EDUCATIVE, PENTRU A PUNE DE ACORD, A REALIZA UNITATEA DINTRE CONSTRANGERILE SOCIALE SI AUTONOMIA INDIVIDULUI.

 …

Domnule ministru

In urma cu vreo 5 ani, propuneam o dezbatere, pornind de la o întrebare iniţială:
Avem nevoie de o conducere competentă şi eficientă a învăţământului, atât la nivelul sistemului cât şi al instituţiilor de învăţământ?
DA, deoarece:
Sunt poate sătul de stilul dominant al unora, caracterizat printr-o orientare spre ocuparea unui post cât mai înalt în ierarhie, chiar dacă nu au capacităţile şi competenţele necesare, sau crează tensiuni conflicte şi nemulţumiri. (vezi în sistem posturi păstrate, directori cu delegaţie la nivelul unor şcoli sau licee,…,şi mai ales punctarea politicului la acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, …). Ceea ce am constatat aceşti oameni pun un mare accent pe calitaţile şi relaţiile lor personale, …
Aceştia recurg la creearea unui GRUP SUPORT, (cum l-am definit) care săi prezinte atât în interior cât şi în exteriorul şcolii ca pe nişte oameni cu calităţi şi aptitudini deosebite, iar în caz de eşec, nu vor recunoaşte niciodată că a fost vina lor personală.

Despre calitatea actului educational si al sistemului in general, precizez urmatoarele:
Calitatea mai poate fi definită ca fiind toate aspectele care reflectă oferta de educaţie în raport cu cerinţele educabilului, cât şi răspunsul acetuia la oferta propusă ,…, ce spuneţi de asta. Vezi se tot vorbeste de principii…
Acestea ar trebui respectate, indiferent de strategia abordată pentru a asigura o calitate….
1, calitatea este rezultatul unui proces inteligent şi nu întâmplător;
2, calitatea este rezultatul unei activităţi bine făcute din start, şi mai ales îmbunătăţită permanen;
3, calitatea se obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare.

DOMNULE MINISTRU
Cu scuzele de rigoare, am cam inteles care este  viziunea dumneavoastra despre sistemul educational din Ro., si am mai inteles si semnificatia unor cuvinte  pe care le folositi.

Vezi:sustenabilitate
– sustainability/sustainable
Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se referă, în principal, la:1. dezvoltare economică echitabilă şi echilibrată;2. un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii;3. asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei mediului;4. politici coerente, deschise şi transparente;5. cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel global.
EMIT UN NOU SLOGAN, pentru guvernanti referitor la ceeace se petrece acum în Ro…
A trai sustenabil inseamna a face mai mult, folosind mai putin.

Pe masura ce ne organizam sa traim folosind mai putin, si inovam creativ in acest scop, rezultatele sunt uimitoare.

Asta ne va permite sa obtinem cresteri de productivitate superioare la costuri mai mici, si mai sigure.

Domnule Ministru

In 2005 MEC, elabora Strategia descentralizarii in invatamantul preuniversitar.

Motivatia, descentralizarii incepute atunci, invocata frecvent de adeptii sai era:

– legitimarea politica;

– calitatea serviciilor;

– eficienta in realizarea obiectivelor propuse.

In 2010 care este motivatia dumneavoastra referitor la aceasta problema, prin prisma noii legi pe care o promovati?

….

Si cum sunt specializat in fizica, v-as sugera ca in rezolvarea problemei invatamantului romanesc, sa parcurgeti toate etapele rezolvarii unei probleme,…, incapand cu etapa de studiere, culegerea informatiilor, …, apoi punerea in ecuatie, rezolvarea propriu zisa si in special sa acordati atentie si sa analizati rezultatul obtinut, fara a uita interpretarea si valorificarea cunostiintelor dobandite prin rezolvarea ei.

Va multumesc pentru intelegere

Continuare

Si mai doresc sa precizez, motivatia mea referitor la faptul ca nu sunt de acord cu legea in forma actuala ,aratand  urmatoarele puncte slabe:

– legea promoveaza imixtiunea politicului in invatamant;

– finantarea per elev nu tine cont de specificul unitatilor de invatamant(vezi ex. vocationalele);

– adanceste si mai mult discriminarea intre scoli, universitati, vedeti in Ro la ora actuala sunt comunitati bogate si comunitati sarace;

– are un subiectivism f. ridicat referitor la recrutarea si evaluarea personalului didactic;

– implicarea excesiva a comunitatii in numirea directorului unitatii scolare, precum si in deciziile care trebuie sa fie luate la nivelul scolii, in preuniv.; acelasi lucru si in cazul invatamantului universitar;

– a, sa nu uitam, bugetul limitat pt. educatie;DECI: SUBFINANTARE;

– 1/3 +1/3 este cam mult personal fara atributii didactice in scoala pt. luarea deciziilor;

– creeaza o presiune in plus asupra profesorilor;( ce profesorii nu ar trebui protejati?)

–  legea nu tine cont, de slaba implicare a parintilor in activitatea scolii din ultimii ani;

– NU ASIGURA UN STATUT DECENT PENTRU CADRUL DIDACTIC;

– se acorda o prea mare importanta resurselor secundare, si tertiare, ca si verigi in sistemul de finantare al scolilor si universitatilor( vezi atragerea fondurilor extrabugetare);

– duce la scaderea importantei consiliului profesoral, in actul educativ, si in scoala in general;

– si cate si mai cate.

Va multumesc

ps. sper sa lasati pt. moment manualele si sa mai cititi parerile noastre, unele dintre ele pertinente.

 …

Domnule ministru

Consider ca suntem in pericol cu feminizarea excesiva a sistemului educational actual(vedeti si prestatia doamnelor din minister).

Fara a intra intr-o polemica inutila cu doamnele din sistemul educational, emiterea acestei afirmatii nuatate are  totusi un sambure de adevar, vedeti si multitudinea de exemple nefericite din massmedia.Pt. ca in genere prestia lor este cat se poate de modesta fiind deseori manipulate de sistem sau de polititcul din Ro.

Nu conteaza cine este in varful piramidei, la educatie(barbat sau femeie); important este ca ei, sa dovedeasca competenta, autoritate si mai ales profesionalism. Ideea este ca mai toti ministrii educatiei, prin nepriceperea lor au dus la aplicarea confuza a unei reforme in sistem, o reforma fara cap si fara coada(inclusiv domnul Miclea a fost la conducerea acestui minister).

Abilitatii sistemului nu stiu ce este aceea o comunicare eficienta, resping deseori orice forma de dialog,( nefiind parteneri  de dialog viabili) considerandu-se de fapt atotstiutori.

Consider ca reprezentantii ministerului deseori sunt patimasi si mai ales citesc pe chipurile lor dorinta acerba de razbunare, astfel de situatii aduc prejudicii serioase credibilitatii acestei institutii.

Disparand criteriile de promovare pe baza de competenta si profesionalism, apare acea criza de autoritate, promovarea se face la toate nivelurile scolii romanesti  doar pe criterii politice, acestea fiind incompatibile cu realitatile scolii romanesti.

Scoala  in Ro, (cum spun eu), este dominata de o apatie, de o indiferenta  fara precedent, de o lipsa totala de coeziune( fapt speculat din plin de catre guvernanti).

Observam la tot pasul, greseli , prestatii deplorabile ale unor cadre didactice, cultul personalitatii, orgoliile unora sau altora, si mai ales specularea functiei in interesul propriu cu avantajele inerente, si mai ales prestatia unor personaje feminine cu un comportament straniu…iar toate acestea nu duc la nimic bun in sistem.

Actul de conducere nu trebuie mimat prin tranferarea competentelor si sarcinilor specifice ierarhic in jos, prin atitudinea afisata, deoarece nu este de fapt decat o falsa ocupatie de conjuctura, si care descalifica o persoana dpdv moral.

Iar arta conducerii nu are nimic de-a face cu performantele si rezultatele obtinute intr-un singur plan(domeniu ingust).

Idee exista  si  staruie persistentin mintea unora: criza de autoritate a sistemului educational si a scolii in general exista, va exista, si  pe termen lung, dar nu oricine si nici oricum aceasta criza va putea fi rezolvata, cu o lege trunchiata, incompleta(vezi forma actuala a legii si  greselile ei)

( sursa: http://www.mediafax.ro  ) „Am afirmat că nu voi face eroarea unora dintre predecesori, de a politiza subiectul Educaţiei. Semnatarii doresc să mă târască, pe mine şi ministerul, într-o luptă politică anacronică şi să deturneze atenţia de la miza reală, care este modernizarea Educaţiei. Nu voi face nici azi un gest de laşitate practicat în politică şi să dăm etern vina pe grava moştenire”, a spus Funeriu.

Domnule ministru

Se pare că faceți aceeași eroare, ca și predecesorii dumneavoastră, voit sau nu, omiteți faptul binecunoscut că sistemul a fost politizat cu mult înaintea numirii dumneavoastră în fruntea acestui minister.

Tacit sau nu,  acceptați totuși acest lucru.

Eu nu doresc măriri salariale, funcții de execuție, …, doresc însă o adevărtă Lege a Educației Naționale.

Cu stimă și respect

Gabriel Teodorescu

Sper ca legea pe care o promovați și pe care o susțineți, să nu destabilizeze și mai mult sistemul educațional românesc, și mai ales să nu creeze un factor de presiune în plus asupra elevilor, studenților, profesorilor, școlii și  sistemului per ansamblu, pentru a nu fi nevoit pe parcurs să recurgeți  la ajustări și restructurări adaptive.

Eu vă doresc succes în toate demersurile pe care le veți întreprinde(emiterea de decizii de politică educațională, și nu decizii de partid aflat la guvernare) și țineți cont că aparțineți de drept acestui sistem.

Domnule ministru

În Parlament a ajuns proiectul legii de reformă a sistemului de învăţământ. Guvernul şi-a dat avizul pentru acest document, urmează ca şi aleşii să-şi spună cuvântul.(modificări minore, în proiectul de lege din 12.04.2010, …, art.78 modificat în art.81; art.82 modificat în art. 85; art.226 modificat în 228; art.227 modificat în 229)

 Executivul anunţă că dezbaterile vor continua şi că aşteaptă propuneri, astfel încât noua lege să fie cât mai bună pentru sistemul de învăţământ la ora actuală.

Legea are numeroşi critici printre profesori, părinţi şi ONG-uri. Opoziţia din Parlament spune că proiectul nu este bun şi cer întocmirea unei noi legi.

Copiii de grădiniţă ar urma să fie evaluaţi la finalul grupei pregătitoare, iar mai apoi, când devin elevi, la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a.

Cei care termină clasa a IX-a în 2013 vor da o examinare cu 3 probe scrise (la limba română, o limbă străină şi una la matematică şi ştiinţe), plus o probă de evaluare a cunoştinţelor de folosire a calculatorului.

Bacalaureat se va da examen la ambele limbi străine studiate în liceu.

De aceea vă propun să analizați: Problemele descentralizării învățământului preuniversitar(1)

 Înregistrat sub descentralizarea învățământului and etichetat: , ,

Problemele descentralizării învățământului preuniversitar(1)

În 2005  MEC adoptă strategia descentralizării în învățământul preuniversitar.

Prin descentralizarea învățământului conform noii LEN,  se vrea un sistem de învățământ organizat, administrat și finanțat conform unor standarde, și în același timp se dorește asigurarea calității procesului instructiv-educativ, accesul liber și nediferențiat al tuturor beneficiarilor(elevi, studenți) la actul de educație, și nu în ultimul rând ne așteptăm la o ofertă educațională conform intereselor și nevoilor beneficiarilor direcți și indirecți.

         Apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educație, participarea reprezentanților societății civile(părinți, ONG-uri, asociații profesionale, mediu de afaceri) la procesul de luare a deciziilor și redistribuirea responsabilităților, a autorității decizionale de la nivel central către nivelul local sunt dezideratele descentralizării în educație conform noii legi.

         Trebuie înțeles că descentralizarea este în același timp proces, condiție și/sau stare de fapt a sistemului educațional.

         În cadrul legislativ din România observăm persistența unor prevederi comtradictorii care generează incoerențe și disfuncționalități, și mai ales se vor prepetua aceste stări de fapt, în sistemul educaționalromânesc.(vezi noua LEN – varianta guvernanților, martie 2010).

         Domeniile supuse descentralizării conform noii legi, sunt:

  • curriculum;
  • resurse umane;
  • conducere și administrare;
  • finanțare.

Voi începe puțin altfel, de la  ultimul punct.

Legea precizează clar că finanțarea școlii și a învățământului în general se face de la Bugetul de Stat, fondurile ajungând în bugetele consiliilor locale prin intermediul consiliilor județene. Astfel, în continuare sunt menținute artificial verigile intermediare de alocare a fondurilor, care au îngreunat întotdeauna alocalarea acestor fonduri și mai ales au generat alocări neobiective către diferite consilii locale. Alocarea de fonduri doar datorită normării și salarizării stabilte prin lege, pe baza costurilor standard/elev, va genera în continuare conflicte datorită existenței și perpetuării discriminării între școli, pentru că în Ro. știm cu toții că există comunități bogate versus comunități sărace.

Sistemul fundamentării proiecțiilor bugetare și alocarea fondurilor, nu ține cont de gradul de finanțare a fiecărei unități de învățământ, de fapt de nevoile ei reale de finanțare.

Bugetele întocmite la nivelul școlilor sunt reduse mai întâi drastic și mai apoi sunt aprobate de consiliile locale, acestea fiind și cele care hotărăsc de cele mai multe ori destinația fondurilor bugetare și extrabugetare.(vezi este nevoie de acordul primăriilor).

Și mai îngrijorător este faptul știut de toată lumea referitor la alocarea banilor de către primării pentru lucrări de reparații, igenizare, care sunt acordate prin licitații, preferențial unor firme specializate, dar cu stupoare constatăm că prețurile de execuție sunt mult mai mari decât prețul real al pieței, astfel școala, managerul ei, nu au nici un cuvânt de spus, iar recepția lucrărilor este pur formală.( imixtiunea politicului în actul decizional al școlii).

Conform legii baza de calcul a fondurilor alocate unității de învățământ, se face prin și din bugetele locale, conform costurilor standard per elev, iar acest cost nu este identic cu necesarul de fonduri pentru finanțarea de bază a elevilor.

Capacitatea de alocare a fondurilor pentru învățământ este mai mică decât necesarul fundamentat pe costuri standard.

Ar trebui introducerea unor indicatori de corecție generoși(vezi și  situația liceelor  vocaționale) care să țină seama de dezavantajele economice și sociale ale zonei.

Astfel  elevii ca și principali clienți ai serviciului educațional vor beneficia de accesul nediferențiat la educație.

Legea ar trebui să prevadă clar, în cazul finanțării standard per elev, acest coeficient de corecție pentru diminuarea discriminării în educație(CCDSE) – propunere pentru noua LEN.

… ceeace nu am înțeles pre bine, și doresc lămuriri…

III. Art. 228. (PLEN 12.04.2010)
(1) Funcţia de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public, de către cadre
didactice membre ale corpului naţional de experţi in management educaţional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct se organizează de
unitatea de invăţămant.

…cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi in management educaţional???

Să înțeleg că până în 2012, toți directorii din Ro. trebuie să facă parte din corpul național de experți în management educațional, … adică să-și definitiveze studiile printr-un master in domeniul managementului educațional??

… Ce faceți cu acei profesori care s-au specializat deja în management educațional, și/sau management, resurse umane, și care nu au culoare politică, pentru că știți foarte bine că posturile de execuție din invățământul preuniversitar se ocupă pe algoritm politic???

 vezi:

Semnează și promovează petițiile dacă ești de acord cu cele prezentate în conținutul lor.

Domnule ministru

Vă propun o temă care merită a fi dezbătută, referitor la disfuncţionalităţile în sistemul educaţional românesc.

În cazul unor soluţii de sinteză care deja se întrezăresc, prin integrarea conţinuturilor într-o viziune unitară, accentul trebuie pus pe valori autentice spirituale şi pe modele demne de urmat pentru a asigura un echilibru în sistemul educaţional. …am spus-o şi o repet.
Părerea mea referitoare la disfuncţionalităţile în sistemul educaţional din România:
– absenţa în continuare a unei politici ferme referitoare la calitatea din educaţie;
– atribuţii şi responsabilităţi neclare pentru cei din sistem;
– absenţa unui sistem al calităţii în ansamblu;
– ca şi proiect şi program, de implementare a calităţii, calitatea nu este percepută în aceeaşi manieră de toţi factorii responsabili şi de persoanele implicate în educaţie;
– absenţa unui program coerent şi a reuşitei lui;
– absenţa unor proceduri în cazul modificărilor care pot surveni în program;
– nedispunerea de organizaţii care să normalizeze situaţia;
– absenţa unor reviste formale referitoare la conceptele de mai sus;
– programul calităţii în educaţie nu e tradus şi mai ales nu sunt înţelese competenţele de către toți cei din sistem;
– criteriile de acceptare a performanţelor nu sunt clar definite;
– absenţa procedurilor de documentare;- inexistenţa unui formalism în cazul unor chestiuni care se modifică;
– fiabilitatea între orientări şi coordonarea lor;
– profilul elevului deci a educatului la intrarea într-un ciclu de învăţământ nu este definit;
– absenţa evaluării elevilor/studenților la intrarea într-un ciclu nou;
– absenţa unei colaborari strânse între şcoala elementară, liceu, colegiu, facultate;
– neutilizarea rezultatelor survenite în ameliorarea practicilor educative; -…

Reclame
DESCENTRALIZARE? ETICĂ? CALITATE?
scrisoare deschisă adresată politicului, ministerului și opiniei publice din Romȃnia…
Domnule ministru, vă propun un studiu de caz.
… și anume situația dezastruoasă din ciclul inferior al liceului, clasele a-IX-a și a-X-a,…, și nu numai, și poate vă razgȃndiți referitor la articolul din noua lege prin care clasa a-IX-a doriți să treacă la gimnaziu…
… și referitor la admiterea în liceu pe baza portofoliului elevului, ( eu consider ca fiind doar o metodă complementară de evaluare…, și așa și este)…
În Ro. cum spun eu, numai 33-37% dintre elevii de gimnaziu ajung să frecventeze cursurile în școlile bune în sistem (licee teoretice, vocaționale, colegii, și chiar grupuri școlare unde încă se mai face și școală și educație)
Restul ca și procent semnificativ, dublu față de primul, (și ca nr. de elevi), frecventeaza cursuri in grupuri școlare( Sam in desfințare, pe rute din cele mai ciudate FR, RP, SRP, …și în ciclul superior al liceului, ani de completare XI, XII, XIII,…, si XIV, și pt mine a fost un șoc acum un an…, nu știam de cl a-XIV-a SFR, și SRP…)
Trebuie să știți că rare sunt cazurile în care unii elevi și-au ales profilul, cam peste 85% dintre cazuri fiind o consecință a rezultatelor școlare foarte slabe din gimnaziu.
Atunci domnule ministru ce înseamnă calitatea invățămȃntului în aceste școli?
Acești elevi vor dobȃndi abilitățile, cunoștiințele și deprinderile specifice domeniilor de calificare din școlile vizate?
Se poate atinge astfel idealul educațional(instruire+modelarea complexă a ființei umane)?
După mine orice program educațional, în astfel de situații și condiții, trebuie să obțină modificări în primul rȃnd la nivelul comportamental și atitudinal și după aceea să se treacă la nivelul cognitiv.
În urma unor studii făcute în sistem, (sunt de peste 23 de ani în sistem), vă aduc la cunoștiintă următoarele:
nr. foarte mare de elevi, cu note mici la Teste Nationale, teze unice, iar în gimnaziu, au avut corigențe la una sau mai multe discipline;
rezultate slabe la Limba și literatura romȃnă, Științe;
un numar semnificativ X% au avut în gimnaziu nota scăzută la purtare;
Y% au repetat una sau două clase în gimnaziu;
media generală a acestor elevi este foarte mica pt gimnaziu;
dar:
65-70% au acasă un computer personal sau au acces la un computer(55-60% au acces la internet);
X% au o bibliotecă personală, și citesc regulat cărți sau publicații(vă las pe dumneavoastră să apreciați acest procent);
XX% au parinți cu studii superioare, și YY% cu studii liceale;
iar activitățile preferate în timpul liber, în ordinea preferințelor sunt: internet, muzică, sport.
Și mai trebuie ținut cont că EDUCAȚIA ARE ȘI EA LIMITELE EI, iar una din limitele ei, fără a ne ascunde, este factorul ereditar, și prin asta spun multe.
Tineți cont și de măsurarea calității umane din sistem, ca și produs al actului instructiv-educativ, care după mine este de fapt masura calității învățămȃntului romȃnesc.(vedeți relatările din massmedia, referitor la învățămȃntul preuniversitar și universitar din Ro.)
De aceea ca si parte din acest sistem vă propun o temă, spre reflexie și dezbatere, atȃt dumneavoastră, abilitaților decizionali din sistem, politicului romȃnesc, cȃt și societății civile.
Sarcini fixate:
Vă rog identificați situațiile problemă, în cazul sistemului național de invățămȃnt și educație(inclusiv formarea inițială și continuă a cadrelor didactice).
Referitor la soluțiile găsite la aceste probleme, vă rog formulați criteriile de analiză a acestor soluții,(evaluați soluțiile) și apoi DAȚI O DECIZIE DE POLITICĂ EDUCAȚIONALĂ ȘI NU POLITICĂ, DE PARTID, AFLAT LA GUVERNARE( va rog țineți cont și de motivația care există în sistem; precum și de rutina și sarcinile previzibile din sistem). Realizați și o schemă de abordare sistemică a procesului de învățămȃnt, și în final reflectați asupra statutului actual al cadrului didactic din perspectiva socială. Definiți noile strategii referitor la învățare și învățămȃnt în sistem, și prezentați regulile operative imediate care trebuiesc urmate. De aceea eu vă propun să luați în calcul un sistem de invățămȃnt diferențiat în Romȃnia(aveți exemple destule în tările UE) și o amelirare a calității în educație.(vezi ameliorarea calității în educație, …, sa inteleg ca noul organism care se va infinta pe langa consiliile locale, va avea competente in ameliorarea actului educational???…).
Vă multumesc
Cu stimă și respect
Gabriel Teodorescu
Amerialoraea calității în educatie
Globalizarea, regionalizarea, democratizarea vieții sociale, tehnologizarea, sunt elemente care impun și dau o nouă dimensiune pentru educație. În paralel, succesiunea reformelor sistemului educativ, degradarea finațelor publice, responsabilitățile școlii în fața unui public destul de dificil, violenta aparuta și dusă în extremis, gestionarea problemelor delicate din instituțiile de învățămȃnt, sunt tensiuni care perturbă vechile modele tradiționale de educație, și impun stringent noi responsabilități. Este clar că asistăm la o criză fără precedent în educație, și nu numai la noi în țară ci și în cazul statelor mai dezvoltate din UE. În primul rȃnd trebuie analizate cauzele acestei crize. Aparent sistemul merge bine, dar rezultatele indică și scot la iveală existența unei crize majore(vezi studiile și cercetările făcute de instituțiile de cercetare psiho-pedagogice, studiile si prezentările din massmedia).
Nevoia și cererea de educație, penuria de mijloace, inerția caracteristică tuturor sistemelor deschise, precum și a societății în general, stagnarea sistemului sunt cȃteva cauze majore ale acestei crize.
CRIZA din educație în Romȃnia, trebuie definită corect, ținȃnd cont că aceasta coincide și cu o criză economică și mai ales cu una morală, prin răsturnarea scării valorice de drept a unei societăți, și extinderea și promovarea prin massmedia a unor aspecte negative(corupție, violență, oportunism, mentalități imorale). EDUCAȚIA, oriunde în lume este un indicator social, fiind utilizat în politica socială a unui stat de drept, a unei societăți luate ca întreg.
Revenirea la normalitate trebuie făcută din interiorul sistemului, iar pentru soluționarea acestei crize, trebuie mobilizați toți factorii responsabili, științifici, economici, decizionali, politici în special. În cazul unor soluții de sinteză care deja se întrezăresc prin integrarea conținuturilor într-o viziune unitară, accentul trebuie pus pe valori autentice spirituale și pe modele demne de urmat pentru a asigura un minim echilibru în sistemul educațional. Educația trebuie făcută cu educatori cu o foarte bună pregătire științifică, motivați material, cu spirit organizatoric și practic, care vor constitui modele de urmat pentru posibilii educați.
Teoretic spunem că avem un învățămȃnt participativ, dar practic suntem sub un nivel cȃt de cȃt satisfăcător. Problematica este dificilă, pe de o parte noul statut al școlii, autonomia ei relativă, și mai ales responsabilii educaționali sunt ei oare formați în spiritul noilor concepte vehiculate de minister, și mai ales pot ei oare face față noilor contexte?
În plus evoluția politicilor educaționale de formare și mai ales soico-educative, descentralizarea, impun nevoia de calificări noi, și formarea unor noi formatori de specialiști în sistem. În primul rȃnd eu consider că ar trebui cȃștigat pariul referitor la restaurarea întregului sistem educațional din Romȃnia, pe care politicul trebuie să și-l adjudece, ca o speranță legitimă a tuturor celor din sistem și demararea unei CALITĂȚI STRUCTURALE, serios planificată și mai ales implementată corect.
Minimizȃnd erorile și greșelile care de regulă au fost perpetuate în sistem de către miniștrii incompetenți, mizarea pe munca în grup, obiective identice pentru toți cei din sistem, creearea unui climat dinamic de ameliorare permanentă a calității în sistem, armonizarea metodelor de lucru, ameliorarea standardelor, a condițiilor de muncă, și a eficacității, atingerea unui randament corespunzător referitor la ceeace se dorește să se întreprindă, trebuie sa fie preocuparea majoră a MECTS-ului și a ministrului actual. .
Analiza pertinentă a disfuncționalităților din sistem, absența în continuare a unei politici ferme referitoare la educație, și mai ales la calitatea actului educațional, atribuțiiile și responsabilitățile neclare pentru cei din sistem, absența dupa părerea mea a calității în ansamblu, faptul că calitatea nu este percepută în aceeași manieră de toți factorii responsabili și de persoanele implicate în educație, absența unui program coerent și a reușitei lui, lipsa procedurilor în cazul modificărilor care pot surveni în program, nedispunerea de organizații(organisme) care pot și trebuie să normalizeze situația, inexistența unor publicații formale referitoare la conceptele de mai sus, faptul că nu exista un echilibru între orientările dorite și perceperea performanțelor care nu sunt clar definite, inexistența unui formalism fundamentat științific în cazul în care unele chestiuni sunt susceptibile modificării, fiabilitatea sistemului, nedefinirea clară a profilului educatului la intrarea într-un ciclu nou de învățămȃnt, absența în continuare a colaborării între cei din ciclurile de educație, de la invățămȃnt primar pȃnă la cel superior, mă face să cred că, programul calității în sistemul educațional, nu este pe deplin tradus și mai ales nu au fost înțelese pe deplin competențele lui.A demara în continuare calitatea într-un sistem gigant, cum este cel educațional, necesită o pregătire mai judicioasă din partea ministerului, și mai ales o planificare serioasă în toate detaliile, pentru că altfel putem risca la o prăbușire într-un haos total(vezi ce se dorește cu noua lege a educației nationale, de către politicul aflat la guvernare).
Pentru a fi evitată o asemenea tragedie, toți cei implicați în acest proces, politicul în special, și abilitații decizionali ai ministerului, în special trebuie,să cunoască principiile și mai ales uneltele calității, iar politica care ar trebui urmată, să fie una de ameliorare continuă în planul calității.
Controlul calității este un proces aplicativ de verificare a stadiului atingerii obiectivelor de calitate în timpul operațiilor care se desfășoară, iar ameliorarea calității este un proces care permite atingerea unui nivel de calitate de obicei superior, pe o anumită treptă în evoluția sistemului.
Ca și plan efectiv de ameliorare a calității în sistemul educațional menționez:
– regȃndirea legii educatiei în ansamblu, a politicii de calitate, acesta să fie bazată pe un diagnostic clar și mai ales nepertinet pentru toți subiecții antenați în actul educațional;
– trasarea liniilor directoare asupra politicii de ameliorare care survine în timpul acestui proces;
– dezvoltarea unei politici ferme de calitate, tradusă în mod corespunzător prin forme și obiective realizabile pe faze de ameliorare, prin implementarea unor proiecte pragmatice, ambițioase, și mai ales realizabile;
– formalizarea cu acțiunile întreprinse – fiecare proiect de ameliorare să fie complet definit precizȃnd realizarea, obiectivele, metodele utilizate, rezultatele așteptate, și mai ales indicatorii de performanță;
– studiul fiabilități, acestor demersuri, asigurȃnd resursele umane și materiale ;
– validarea acestor proiecte, prezentarea ameliorărilor apărute, și mai ales implementarea lor la nivelul întregului sistem.
Pentru un astfel de program propun MECTS-ului, constituirea unui organism a carui activitate de bază să fie ameliorarea calității în sistemul de învățămȃnt romanesc și nu ceeace se dorește conform noii legi a educației.

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 8 Mar 2010, 10:45 AM

Domnule ministru

– testați întai ceeace aveți de gand ca și guvernanți în sistem, …, și vedeți dacă merge…
… sau poate doriți să aplicați modelul spaniol, unde învățămantul obligatoriu este între 12-16 ani…, asta referitor la trecerea clasei a-IX-a la gimnaziu…
… referitor la înfințarea instituţie – Direcţia pentru Educaţie, subordonată Consiliului Judeţean,…, poate mai bine ar fi să deblocați politic sumele necesare pt plata salariilor profesorilor din sistem,…, și mai ales să cereți în sedința de guvern următoare anularea sau amanarea Lg.330,…,
…,numai așa puteți rămane în memoria posteritățiii…

doamnelor și domnilor colegi, am ajuns să fim legați de maini și de picioare, cu o legislație debilă, și contradictorie…sunt f revoltat, că peste cateva zile vine ziua de salar, și nu se știe nimic…și mă ingrozesc cand văd situația din țară.
asta e…, în Ro

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 8 Mar 2010, 01:30 PM

Rog colegii de alte specialități, cei de biologie, sa mai puna odata adresa petiției, pt. fizică, am să o postez eu, apoi cei de chimie încă nu și-au spus cuvantul,…,
…,
TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM,…, MAI ALES CĂ SE VA PRELUA CU MICI MODIFICĂRI PROIECTUL MICLEA…, DECI NUMAI ACȚIONAND ASUPRA POLITICULUI DIN RO. ȘI AVAND ȘI SPRIJINUL SOCIETĂȚII CIVILE MAI PUTEM SCHIMBA CEVA…, ALTFEL VOM ASISTA LA O PRABUȘIRE A SISTEMULUI…, NU ESTE NUMAI PĂREREA MEA…, am să postez și parerile spuse printre randuri de specialiști în domeniu…

și trebuie să vedeți că noua lege va mai cuprinde…, idei fanteziste,…, pe care guvernanții doresc să le implementeze în sistem…
adica ideEa de parteneriate între școli în cazul unui același CL,…, etc…, adică COOPERATIVIZAREA ȘCOLII…pe cand vom avea și MECANIZAREA EI,…, A MAI TREBUIE STRUCTURA MAI DE SUS… CUM ERAU FERMELE PILOT IN CAZUL IAS-urilor…
haideți domnilor guvernanți că este prea mult…
stimă domnului ministru care va distruge într-un mandat ce nu au reușit altii in tttttttttttt mandate…

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 8 Mar 2010, 04:45 PM

QUOTE
Succes domnule Gabriel Nicolae Teodorescu.Dar eu cred ca va bateti cu morile de vant.Oricum nu ne ia nimeni in seama. Nici macar sindicatele.

…sindicatele ,…, alta poveste,…, există pacturi semnate, convenții, cu politicul din Ro,…, altă problemă

recomand guvernanților, cartea prof. Petre T. Frangopol
MEDIOCRITATE ȘI EXCELENȚĂ
O radiografie a științei și învățămantului romanesc
… nici PSD-ul nu a ținut seama de situația din acest gigant sistem,…, și vedeți,…, exclus de peste 8 ani de la guvernare…

DECI LUAȚI AMINTE DOMNILOR GUVERNANȚI…
și poate citiți și partea a doua a carții care nu a fost publicată…

Liderul managementului american Peter F. Drucker afirma fără echivoc în privinţa raportului dintre ştiinţă şi dezvoltare:
”Astăzi ştiinţa este mai importantă pentru bunăstarea unei naţiuni decât capitalul sau forţa de muncă. Ea a încetat să mai fie doar una dintre componentele dezvoltării, a devenit principala resursă a acesteia”.

…ȘI DOMNULE MINISTRU SUNTEȚI DE FACTURĂ ȘTIINȚIFICĂ,…,și nu școlit în Ro,…, (și încă ceva …nu sunteți nici primul și nici ultimul roman, care face un DEA, apoi un DOC en FRANCE…pt că inainte eram pro ruși și francofoni convinși,…, și nu ne prea îndreptam spre USA și UK)

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 9 Mar 2010, 11:04 AM

„Calitatea” specialiştilor din umbră
Puzderia de consilii consultative ale MEN, atât pe curricule cât şi pe finanţare, cercetare, acreditare (sau discreditare ?) au fost înfiinţate pentru a asigura o coerenţă a reformei amorsate.
Cu toate că în mare, compoziţia acestor consilii nu s-a schimbat (de ce?), ele fiind asortate in poziţiile decizionale aproape numai de bine-cunoscuţi foşti activişti PCR, UASCR, etc. rezultatele acestora sunt inverse faţă de ceea ce se aştepta de la ele: compatibilizare, modernizare, creşterea performanţei medii – care există dar
încă lipseşte cu desăvârşire- etc., etc.
De ce până astăzi nici un ministru post-decembrist nu şi-a permis să analizeze în profunzime activitatea acestor comisii şi să treacă la eficientizarea lor ? Se impunea de mult o infuzie de tineri până în 35-40 ani care să schimbe atât mentalitatea cât şi morala acestor onorabile si venerabile comisii.
S-a creat o inamovibilitate de funcţii care se rotesc sau nu se rotesc, ca de exemplu la CNCSIS, la Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), staff-ul PHARE, Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare (CNEA), ş.a. care se poate demonstra oricând că NU acreditează calitatea valorii în contradicţie cu normele acceptate de UE.


QUOTE
Cine răspunde de această stagnare structurală ? Dar de rispirea banilor publici în condiţiile unor bugete anuale de austeritate?
Se pare că anumite personaje au devenit senatori de drept în a consilia toţi miniştrii învăţământului postdecembrist cum să facă reforma învăţământului…
Numele lor este bine cunoscut, dar nu este important pentru economia de spaţiu … Suficienţa acestora şi mai ales activitatea lor politică înainte de 1989 şi cea academică actuală, este cunoscută, iar rolul lor malefic în deteriorarea învăţământului românesc de toate gradele nu este stopat.

Și mai este ceva, slaba implicare a comisiilor de învăţământ ale Senatului si Camerei Deputaţilor.

ÎNTREBARE PENTRU DOMNUL MINISTRU AL MECTS-ULUI… în ultimul timp unii ministrii din cabinetul d-lui Boc, au fost suspendați din funcții miniștrii secretar de stat, și consilieri…
Dumneavoastră pe cand preconizați să vă înconjurați de oameni de o certă valoare din sistemul educațional, nu din cel politic?

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 9 Mar 2010, 06:27 PM

DOMNULE MINISTRU

DORIȚI ȘI AFIȘAȚI CĂ DORIȚI CALITATEA ÎN ACEST SISTEM.

… cum spuneam pe vremuri, aduceți calitatea în sistem în primul rand prin specialiști recunoscuți în domeniu,… și debarasați-vă de personajele de o calitate îndoielnică(scapați de mediocritatea acestor oameni, ei fiind false valori…, vedeți ceeace este scris despre cercetarea de la noi care se zbate între mediocritate și impostură…,lucrări banale, …,autori mulți,…, fapte previzibile, simple manipulări de formule și/sau instrumentar…, etc… etc )

Domnule Ministru

Doriți o reformă de structură a sistemului educațional, dar în condițiile actuale, mai bine încercați să faceți o reformă prin extensiune, prin generalizarea și implementarea la nivel național a experiențelor reușite la nivel local, și generalizarea lor( pt că bune rezultate nu vor rămane decat niște rezultate izolate de domeniul cauzisticii).
Rețineți faptul că mai toate proiectele reușite din sistem nu au făcut alceva decat să cosmetizeze sistemul și nu să-l reformeze.
Iar o adevărată reformă de curriculum nu poate fi echivalentă cu elaborarea de noi planuri de învățămant, de programe și manuale noi.
Școala modernă nu trebuie și nici nu poate fi egocentrică, prin asumarea curriculumului la decizia sa, pt că acest fapt este un non-sens.

Și încă o întrebare pentru dumneavoastră:
– Care credeți că este relevanța prin care doriți substituirea unor obiecte de studiu,(științe de sine stătătoare) efectiv cu o arie curiculară?
(vedeți Științe versus Chimie, Fizică, Biologie)

vezi:

http://www.petitieonline.ro/petitie-p02225042.html
http://www.petitieonline.ro/petitie-p16114043.html

QUOTE
Va avea loc conferinţa ministerială aniversară a procesului Bologna (11-12 martie, Budapesta/Viena).

Domnule Ministru
… poate vă întalniți și cu domnul profesor T. Braun care este Directorul Institutului de Politica Ştiinţei şi Scientometrie din Budapesta, și veți avea altă părere despre calitate și masurarea performanțelor ei, și mai ales pt evaluarea activității științifice…

…și încă ceva feriți- vă să spuneți, de „reformă în condiții de criză”, pentru că un alt ministru al Educației Naționale a spus-o acum mulți ani( domnul Andrei Marga)(știți … poți stima un profesor, și în același timp nu poți stimă pt un ministru…)

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 10 Mar 2010, 12:50 PM

DOMNULE MINISTRU
Cu scuzele de rigoare, cam care ar fi aceea viziune?
,…, pt că de noi aștia din sistem nu o prea vedem

ȘI ÎNCĂ CEVA
… în Ro pt a fi mai cumva decat alții s-a impămantenit folosirea unor cuvinte prin care se dorește o anumită semnificație…
sustenabilitate

vezi: sustainability/sustainable
Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se
referă, în principal, la:
1. dezvoltare economică echitabilă şi echilibrată;
2. un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii;
3. asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a
protecţiei mediului;
4. politici coerente, deschise şi transparente;
5. cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel
global.
EMIT UN NOU SLOGAN PT GUVERNANȚI referitor la ceeace se petrece acum în Ro…

A trai sustenabil inseamna a face mai mult, folosind mai putin. Pe masura ce ne organizam sa traim folosind mai putin, si inovam creativ in acest scop, rezultatele sunt uimitoare. Asta ne va permite sa obtinem cresteri de productivitate superioare la costuri mai mici, si mai sigure.
…și dacă nu știți…
The United Nations has designated 2010 as International Year of Biodiversity
vezi:
International Institute for Sustainable Development (IISD) – http://www.iisd.org
http://studentsonmarketing.wordpress.com/2009/01/06/himera-numita-sustenabilitate/
http://www.cerope.ro/pub/study4ro.htm

Domnule ministru

Consider că ministerul dumneavoastră, prin reprezentanții săi, este o instituție care minte, și mai ales care încalcă niște legi în vigoare( de HOTĂRARI JUDECĂTOREȘTI să nu mai vorbim…)

Vă rog respectuos să răspundeți la următoarea întrebare:

Cum sunt catalogați din punct de vedere juridic, cei care încalcă o lege?

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 12 Mar 2010, 12:57 PM

…după ce dați acest răspuns, vă rog să vă precizați statutul …

Vă mulțumesc anticipat
Cu stimă și respect
G. Teodorescu

… și vă mai rog să aprecizați, tot din acest punct de vedere, statutul angajaților dumneavoastră din minister.

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 12 Mar 2010, 01:05 PM

…domnul ministru a participat la Conferinta ministeriala aniversara Bologna 2010 – Viena si Budapesta

…să sperăm că va fi mai orientat spre o reformă viabilă pt sistem.

… și mai vedeți: http://www.education.gouv.fr
… vedeți că în state de drept ale UE, ministerul de resort, pt a reforma de ex. liceele, face mai întai un sondaj … pt a ști exact situația existentă în sistem, și părerea profesorilor…

referitor la calendarul următoarelor întalniri…

QUOTE

    Declaratia de la Bologna a reformat structurile invatamantului superior european intr-un mod revolutionar si a jucat un rol remarcabil in consolidarea competitivitatii si atractivitatii invatamantului superior european.    Pentru a onora realizarile actiunilor comune si contributia sa la cresterea calitatii si diversitatii invatamantului superior, o Conferinta ministeriala aniversara va avea loc si va fi co-gazduita de Ungaria şi Austria, in perioada 11-12 martie 2010, la Budapesta si Viena. Ministrii responsabili de invatamantul superior din Austria si Ungaria i-au invitat pe colegii lor din 46 de tari participante la Procesul Bologna – la momentul prevazut initial pentru infiintarea Spatiului European al Invatamantului Superior – sa revizuiasca si sa evalueze progresele inregistrate in directia realizarilor acestui parteneriat unic.

Urmatoarea intalnire ministeriala regulata va avea loc in perioada 27-29 aprilie 2012 in Bucuresti, Romania, urmand ca viitoarele intalniri sa aiba loc in 2015, 2018 si 2020.

Domnule ministru
… vă dați seama că deja destabilizați un sistem,…, atunci cand faceți declarații în presă?
…Ce-i aşteaptă pe elevi de anul viitor

… și inepții…
…școală cu 4 ore pe zi, Bac din 2 materii, … etc

…în ce stat european ați găsit acest model de educație … am vrea să știm și noi…… asta e… în Ro

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 14 Mar 2010, 12:57 PM

Domnule ministru
… vă dați seama că deja destabilizați un sistem,…, atunci cand faceți declarații în presă?
…Ce-i aşteaptă pe elevi de anul viitor

… și inepții…
…școală cu 4 ore pe zi, Bac din 2 materii, … etc

…în ce stat european ați găsit acest model de educație … am vrea să știm și noi…… asta e… în Ro

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 14 Mar 2010, 12:57 PM

… și încă ceva domnule ministru…

… și dumneavoastră știți că în Franța de luni este grevă în educație,…, educatorii pt copiii cu varste 2-6-7 ani de luni inchid porțile instituțiilor lor…
… vor urma ceilalți…
… divizandu-ne …, cu o lege imorală, nu veți rezolva nimic, …
…iar posteritatea vă va așeza pe poziția binemeritată, alături de ceilalți miniștrii care au distrus sistemul educațional și școala romanească …

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 14 Mar 2010, 07:27 PM

in primul rand cunosteti domnule ministru ca „10 ţări bananiere mai bune decât România”

sper ca nu sunteti cel care va ridica Ro in top…
sursa: realitatea.online.

Vestea bună e că România nu e statul cel mai mafiot. Vestea proastă e că se bate din răsputeri să devină.

10 exemple de ţări mai căzute dar cu avantaje comparative punctuale:

1. Somalia (locul 1). Aici, hoţii sunt flăcăi destoinici care brazdă marea în lung şi în lat şi fură doar de la străini. Armatori străini.

2. Zimbabwe (locul 2). După o inflaţie care ajunsese la 500.000.000.000.000.000.000%, Mugabe a desfiinţat moneda. Acum se folosesc în principal dolari iar ţara are deflaţie de 3%.

3. Congo (locurile 5, 30). Faimoasă destinaţie pentru azilanţi politici (a fost cât pe ce), Congo are avantajul că nu este de fapt o ţară, ci două. Te poţi muta de pe un mal pe altul al râului omonim în funcţie de regim.

4. Georgia (locul 33). Ţara care şi-a desfiinţat Poliţia vrea acum să interzică prin constituţie mărirea taxelor. Sunt săraci vai de capul lor, dar ţara e condusă de oameni deştepţi. Poate au o şansă.

5. Cuba (locul 76). Sărăcia e teribilă, dar nu prea există nici bogaţi. Destinaţie excelentă pentru cei care cred că egalitatea e mai importantă decât bunăstarea.

6. Venezuela (locul 77). Exploatatorii afară! Uzinele la stat! Imperialiştii, să moară! Hai că se poate.

7. Kazahstan (locul 105). Cotaţia petrolului ţine loc de drapel, stemă şi imn. De ea depinde soarta glorioasei naţiuni. Poate va creşte!

8. Albania (locul 109). Au terminat înaintea României un prim tronson de autostradă (început mai târziu). Cu BECHTEL!.

9. Belize (locul 111). Îţi faci firmă uşor, nu plăteşti taxe, e cald tot timpul. Un paradis adevărat. S-ar putea să găseşti acolo şi o mică comunitate de milionari români ale căror nume nu le-ai mai auzit de mult.

10. Botswana (locul 116). Cea mai bogată ţară africană, cu un PIB/locuitor cam cât al României. Anul trecut, moneda locală s-a întărit cu 10% în faţa leului.

SI INCA CEVA AR TREBUI SA VA RETRAGETI DECLARATIA FACUTA ASEARA DESPRE NELE CATEGORII DE BUGETARI.
am postat declaratia si pe alte topicuri

Acest mesaj a fost modificat de către gabriel nicolae teodorescu la data 19 Mar 2010, 03:01 PM

Domnule ministru

Vă propun o temă care merită a fi dezbătută, referitor la disfuncţionalităţile în sistemul educaţional românesc.

În cazul unor soluţii de sinteză care deja se întrezăresc, prin integrarea conţinuturilor într-o viziune unitară, accentul trebuie pus pe valori autentice spirituale şi pe modele demne de urmat pentru a asigura un echilibru în sistemul educaţional. …am spus-o şi o repet.
Părerea mea referitoare la disfuncţionalităţile în sistemul educaţional din România:
– absenţa în continuare a unei politici ferme referitoare la calitatea din educaţie;
– atribuţii şi responsabilităţi neclare pentru cei din sistem;
– absenţa unui sistem al calităţii în ansamblu;
– ca şi proiect şi program, de implementare a calităţii, calitatea nu este percepută în aceeaşi manieră de toţi factorii responsabili şi de persoanele implicate în educaţie;
– absenţa unui program coerent şi a reuşitei lui;
– absenţa unor proceduri în cazul modificărilor care pot surveni în program;
– nedispunerea de organizaţii care să normalizeze situaţia;
– absenţa unor reviste formale referitoare la conceptele de mai sus;
– programul calităţii în educaţie nu e tradus şi mai ales nu sunt înţelese competenţele de către toți cei din sistem;
– criteriile de acceptare a performanţelor nu sunt clar definite;
– absenţa procedurilor de documentare;- inexistenţa unui formalism în cazul unor chestiuni care se modifică;
– fiabilitatea între orientări şi coordonarea lor;
– profilul elevului deci a educatului la intrarea într-un ciclu de învăţământ nu este definit;
– absenţa evaluării elevilor/studenților la intrarea într-un ciclu nou;
– absenţa unei colaborari strânse între şcoala elementară, liceu, colegiu, facultate;
– neutilizarea rezultatelor survenite în ameliorarea practicilor educative; -…

Domnule ministru