Archive for the ‘Manuale școlare’ Category

În perioada actuală ne aflăm în faţa unei mari producţii intelectuale, care creează presiuni crescute asupra cuprinsului şi conţinuturilor invăţământului, cu tendinţa de supraîncărcare a programelor şi manualelor şcolare, şi implicit apare aceea împovărare a elevilor despre care tot se discută.

Ne aflăm în faţa unui imens flux de informaţii, iar profesorul trebuie să înveţe să opereze corect şi cu grijă, cu esenţializarea cunoştiinţelor, să selecteze şi să structureze cunoştiinţele, în jurul ideilor, conceptelor şi teoriilor de bază fundamentale, care să devină suportul explicativ al faptelor particulare.

Rezultă de aici necesitatea  reconsiderării  concepţiei de predare în primul rând, ţinând cont de criteriul accesibilităţii informaţiei de către elevi.

 Apariției manualelor  noi,  cu o organizare optimă a conţinuturilor, reprezintă o necesitate(materia trebuie  tratată într-o structură logică, şi omogenă, bazată pe o fragmentare a continuturilor, şi o mai mare accesibilitate, și o ierarhizare a cunoştiiţelor într-o manieră raţională, etc).

 DECI O OPTIMIZARE A CONŢINUTURILOR VA DUCE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE.

Reclame