Archive for the ‘Legea Educației Naționale’ Category

Învăţământ obligatoriu de la 6 ani şi bacalaureat cu mai multe probe din 2016. Vezi ce alte prevederi ale Legii Educaţiei intră mâine în vigoare

 

Introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar şi aplicarea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” intră în vigoare din 2012, iar examenul de bacalaureat va fi susţinut conform prevederilor din noua Lege a educaţiei din 2016.

Noua Lege a educaţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie. Unele prevederi din Legea educaţiei vor fi aplicate începând de miercuri, 9 februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar pentru altele actul normativ prevede intrarea în vigoare la alte date.

În ce priveşte ciclurile de învăţământ, introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013, iar a clasei a IX-a în gimnazial, de la generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

Noua lege a educaţiei introduce obligativitatea învăţământului de 10 ani, care se va finaliza la împlinirea vârstei de 16 ani a copilului. Prin introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar se instituie învăţământul obligatoriu de la vârsta de şase ani.

Admiterea la liceu şi examenul de bacalaureat vor avea loc în 2011 la fel ca în anul şcolar precedent.

Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile noii legi a educaţiei de la generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012 -2013, respectiv din 2016, iar admiterea la liceu – de la generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

În noua Lege a educaţiei, examenul de bacalaureat cuprinde mai multe probe de evaluare a competenţelor. Este vorba despre evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal şi a competenţelor digitale.

Urmează apoi evaluarea competenţelor formate pe durata învăţământului liceal: probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările; probă scrisă la Limba şi literatura maternă — probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; două probe scrise, diferenţiate, după cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică (matematică; probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie); pentru profilul umanist din filiera teoretică (o limbă de circulaţie internaţională; probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane); pentru filiera tehnologică (probă scrisă disciplinară specifică profilului; probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire); pentru filiera vocaţională (probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării; probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării).

Introducerea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” se aplică din 2012.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte anual costul standard per preşcolar şi elev, cost care stă la baza finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi cei din învăţământul general obligatoriu, profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic.

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat. Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev şi preşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigură din fonduri publice sau din alte surse. Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu, precum şi din alte surse.

Măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut intră în vigoare începând din 2013.

De asemenea, pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale, începând din 1 ianuarie 2012, minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii.

Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

sursa

Mediafax

Reclame

 Noul sistem de evaluare propus va porni de la copiii care vor avea 6 ani si vor intra anul viitor în clasa pregatitoare, trecuta de la gradinita la scoala primara. Astfel, pe langa testarile cunostintelor, se vor evalua si dezvoltarile cognitive, de comunicare, dar si capacitatea de a învata.
Dupa clasa a II-a, scolarii vor primi un test simplu pentru inceput, ce vizeaza modul in care acestia scriu, dar si o proba la Matematica. La clasa a patra va fi o singura evaluare, prin care se va stabili cât de bine înteleg elevii un text la prima citire. La clasa a VI-a se vor da doua probe: una de comunicare si un test cu întrebari de baza si generale din Matematica, Chimie si Fizica. Ultima evaluare se va face la sfârsitul clasei a IX-a, care nu va mai fi clasa de liceu, trecand la gimnaziu, conform LEN. La acest nivel, elevii vor primi cinci tipuri de teste. Pe lânga cele traditionale si de Limba româna si la Stiinte, vor mai fi: o proba la o Limba straina, o proba practica de competente digitale si una orala, de evaluare a competentelor civice si sociale.
Pentru punerea în practica a acestor noi tipuri de evaluare, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) are de pregatit o serie de metodologii, dar si de format profesorii care vor participa in cadrul acestui nou mod de cuantificare a cunostintelor elevilor. Sistemul de evaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar va fi modificat complet odata cu noua Lege a Educatiei Nationale (LEN). In prim-plan, pe intreg parcursul celor 12 clase, la tineri se va urmari dezvoltarea corecta fizica, dar si emotionala. Alte doua puncte importante la elevi vor avea in vedere dobandirea de catre acestia a competentelor civice si sociale. De asemenea, sistemul de notare se va modifica total. Daca la invatamantul primar se vor folosi in continuare calificative, pentru gimnaziu si liceu sunt doua variante posibile: prin note de la 1 la 10 sau prin punctaje, la fel ca la testarile internationale, adica de la 1 la 100 sau de la 100 la 1.000.

noroc ca a aparut in MO 104/2011 pt ca pe site-ul MECTS-ului … nu apare.
In Monitorul oficial nr 104/09.02.2011 a aparut, miercuri seara tarziu, Ordinul de ministru 3753/09.02.2011, privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant. Ramane neclara aplicabilitatea articolelor referitoare la incompabilitati, constituirea Consiliilor de administratie si concursurile pentru directorii de scoli, si multe alte capitole importante. Mai este necesar ca rectorii parlamentari sa aleaga intre functia de rector si aceea de demnitate publica?

Este adevarat ca la Art. 361 din Legea Educatiei nationale (Legea 1/20111) se spune:
(6) In termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului elaborează metodologiile, regulamentele si celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi si stabileste măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.

Este totusi ciudat ca un OM sa reglementeze “peste” o lege organica. In plus, pluteste in aer intrebarea cum de n-a fost in stare aparatul ministerial de sute de persoane sa elaboreze intr-o luna cele mai importante metodologii care se aplica inca de la inceput. Sa fie vorba de un sabotaj la adresa ministrului Funeriu?

Data fiind situatia incerta privind aplicarea Legii 1/2011, aducem la cunostinta cititorilor HotNews prevederile acestui ordin:

Art. 1 al OM 3753/2011 spune:

„Pana la elaborarea metodologiilor privind punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul preuniversitar se aplica dispozitiile privind organizarea, functionarea sistemului de invatamant si desfasurarea procesului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011”.

Art 3. „Pana la elaborarea metodologiilor privind punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul superior se aplica dispozitiile privind organizarea, desfasurarea si functionarea sistemului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011”.

Art. 4. „Ministerul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite instructiuni pentru buna desfasurare a procesului instructuv-educativ.”

Adica, tot sistemul de invatamant este condus prin instructiuni emise de Minister? Ciudat mod de aplicare a Legii educatiei !

In plus, reglementarile existente pana in prezent raman valabile? Atunci de ce mai exista masuri tranzitorii in anexele 1 si 2? Si aplicarea Legii 1/2011 nu se face incepand cu 09.02.2011?

Art. 5,(6). Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul preuniversitar (universitar), prevazute in anexele 1(2), care fac parte integranta din prezentul ordin.

Anexa 1 Invatamant preuniversitar

Art. 2. Planurile-cadru si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011 raman valabile pana la modificarea curriculumului national. Calendarul de intrare in vigoare a noului curriculum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 7. Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, conditiile de ocupare a functiilor didactice sunt cele prevazute de dispozitiile aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010-2011.

Aceasta inseamna ca recrutarea resursei umane la nivelul unitatilor scolare se amana cu 3 ani, iar pana atunci se aplica mecanismele existente de selectie a personalului didactic, adica concursul national.

Art. 9 Pana la formarea corpului national de experti, ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, cu respectarea dispozitiilor aflate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010-2011.

Se poate intelege de aici ca de depolitizarea si descentralizarea managementului prin selectia directorilor la nivelul unitatii scolare s-a ales praful! Ce inseamna detasare, a cui unde? Adica, oamenii agreati de partidul aflat la guvernare vor fi detasati pe functii de conducere oriunde partidul o cere?

Art. 11. (1). Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste varsta de pensionare pe parcursul anului scolar 2010-2011 se pensioneaza la data incheierii anului scolar.

(2) Pensionarea personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv a inspectoratului scolar.

Art. 12. Directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar care ocupa functii de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national trebuie sa opteze, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru functia de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar sau pentru functia politica.

Art. 13. Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamnt de peste 25 de ani, cu grad didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal pana la sfarsitul anului scolar 2010-2011.

Anexa 2 Invatamant superior

Art. 1. Structura, organizarea si functionarea institutiilor de invatamant superior se mentin asa cum au fost aprobate la inceputul anului universitar 2010-2011, pana la intrarea in vigoare a noilor carte universitare si aprobarea structurii universitatilor pe facultati prin hotarare a Guvernului.

Art. 2. Programele de studii universitare de master, organizate in conditiile legii si aflate in derulare la forma de invatamant la distanta, intra in lichidare si nu se mai organizeaza admitere inceoand cu anul univeristar 2011-2012.

Art. 5. Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii de master acreditate prin ordin al ministrului educatiei, cercetariim tineretului si sportului, in urma evaluarii ARACIS, pana la data organizarii admiterii, dar nu mai tarziu de 1 septembrie 2011.

Art. 9. Prevederile art.288 alin(1) din Legea nr.1/2011 (nn: referitoare la cumulul de norme)se aplica incepand cu semestrul al II-la al anului universitar 2010-2011, cu exceptia contractelor la cumul incheiate inainte de intrarea in vigiare a Legii nr.1/2011, aceste contracte derulandu-se pana la finalizarea lor, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului universitar 2010-2011.

Art. 12. Cadrele didactice din invatamantul superior care se pensioneaza, in conformitate cu art. 289 alin (1), inaintea finalizarii anului universitar 2010-2011 isi pot continua activitatea aferenta anului universitar 2010-2011 dupa pensionare, fara aprobarea senatului universitar prevazuta la art. 289 alin (3) din Legea nr. 1/2011, pana la finalizarea anului universitar 2010-2011.

Art. 13. In cazurile prevazute la art, 12 cadrele didactice pensionate sunt platite fie in regim de plata cu ora, fie prin contracte la cumul incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicandu-se art. 288 alin(1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

In ciuda acestor lamuriri, necesare, ramane neclara aplicabilitatea articolelor referitoare la incompabilitati, constituirea Consiliilor de administratie si concursurile pentru directorii de scoli, si multe alte capitole importante.

Mai este necesar ca rectorii parlamentari sa aleaga intre functia de rector si aceea de demnitate publica?

Mentiunile de la art. 1 si 3 din OM, conform carora se mentin reglementarile de la inceputul anului scolar 2010-2011, pentru ca imediat in anexele 1 si 2 unele dintre aceste prevederi sa fie modificate incurca si mai rau lucrurile. Pentru ca nu e clar care prevederi se mentin in functie si care nu.

Ce prevederi din Legea 1/2011 se aplica totusi? In actele juridice, administrative, legate de legislatia muncii, nu pot fi invocate prevederi din legile tocmai abrogate de Legea 1/2011, dar nici cele din Legea 1/2011, pentru ca raman in vigoare reglementarile existente la inceputul anului scolar 2010-2011. Atunci cum se va proceda?

Cred ca este absolut necesara o conferinta de presa a ministrului si juristilor din minister, care sa lamureasca toate aceste probleme de care se lovesc in institutii si scoli managerii si serviciile de secretariat.​ vezi
http://www.campusnews.ro/stiri-opinii-8289…i-nationale.htm

vezi si comentariile pe

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=139665

Tineretul Liberal intentioneaza sa-i aduca la Cluj-Napoca pe toti senatorii din Romania, 137 la numar, pentru a vota in sedinta de plen a Senatului Legea Educatiei. Acest lucru ar presupune insa costuri considerabile de la buget, deoarece fiecare senator ar trebui sa vina la Cluj cu avionul sau cu masina.

Initiatorii sustin, insa, ca suma cheltuita pentru sedinta de Senat care ar urma sa aiba loc la Cluj-Napoca nu ar fi mai mare decat cea destinata unei sedinte in Capitala.

“Costurile ar putea fi chiar mai mici decat cele pentru Bucuresti pentru ca senatorii din judetele invecinate Clujului s-ar deplasa cu masina. Nu se pune problema cazarii peste noapte”, a justificat senatorul liberal Marius Nicoara, care s-a declarat un sustinator al acestei idei. Nicoara va inainta personal propunerea colegilor din Senat, urmand ca Biroul Permanent sa stabileasca o data de desfasurare a sedintei 

sursa:

citynews.cj

Aș dori sa aduc in discuție aspectele legate de filozofia(de morala) care stă în spatele legii, angajarea morală a legii în educarea elevilor/studenților.Nevoia de educație morală, nu vizează doar individul, și astfel apare necesitatea schimbărilor în mentalitatea colectivă, pentru o reașezare a scării de valori în mediul social. Acceptarea mecanismelor de piață în domeniul educației, poate fi percepută ca o imixtiune neavenită în autonomia educaționalului,  și mai ales duce la o scădere a prestigiului social al instituției educative și a statutului de profesor. Într-o societate care se manifestă adesea de tip concurențial, câștigător va fi cel mai puternic, adică omul cu bani, astfel sintagma „egalitatea șanselor” devine un slogan utopic. Legea Educației Naționale  trebuie să reabiliteze echitatea, restituind fiecărui individ și mai ales celor aparținând grupurilor defavorizate, o existență nediscriminatorie, accedând cu șanse egale, prin educație, la procesul de reabilitare socială. Problema însă rămâne în continuare deschisă, și anume dacă principiul egalității șanselor este periclitat de un sistem educativ adaptat la mecanismele de piață.

vezi: Apel național pt rescrierea Legii Educației Naționale în regim de urgență.
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=126751
–––––––
http://www.petitieonline.ro/petitie/apel_n…-p25985058.html
http://www.petitieonline.ro/petitie/protes…-p02225042.html
dacă ești de acord semnează și promovează petițiile

…amendarea ipocriziei si demascarea autocratiei, intr-o societate in care reflexele superficialitatii, si ridicolul modifica deja structura firii umane…
vezi:

https://gabrielnicolaeteodorescu.wordpress.com

http://fiz-edu.time2forum.net/

 

Substituire și substituit; nevoi sociale vs nevoi sociale de educație

Nevoile de educație sunt nevoi sociale, constituind de fapt cerințele pe care societatea le formulează față de sistemul educativ, concret comunitatea le formulează față de instituția școlară.

Nevoile de educație  vor genera multe neclarită în sistem, deoarece disputa va fi tot timpul între nevoile sociale și cele educaționale.(este totuși o implicație logică…); … cum A implică B și B implică inevitabil A,…, concluzia sistemul educativ va fi obligat să se adapteze și mai ales să se radapteze ori de câte ori apar nevoi sociale nesatisfăcute.(vezi forma legii… ciudată lege…). Conform raționamentului legii atunci când societatea în funcționarea ei ar avea disfuncționalități, dezechilibre între diferite sectoare, atunci și EDUCAȚIA va fi schimbată.

Astfel, EDUCAȚIA va perpetua și ea dezechilibrele din sfera socialului și le va amplifica.

Deci: EDUCAȚIA va fi un substitut al schimbărilor sociale care vor surveni în societatea românească.

Întrebare mea adresată guvernanților: Dacă neconcordanțele între educație și social se vor amplifica, pe care din cele două ar trebui să o schimbăm???

( … cum massmedia manipulează la greu, atunci cu certitudine Educația se face vinovată de toate relele societății…)

Confuzia legii este între:

– nevoi sociale;

– nevoi sociale de educație…

vezi: Apel național pt rescrierea Legii Educației Naționale în regim de urgență.
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=126751
–––––––

…amendarea ipocriziei si demascarea autocratiei, intr-o societate in care reflexele superficialitatii, si ridicolul modifica deja structura firii umane…
vezi:
http://www.petitieonline.ro/petitie/apel_n…-p25985058.html
http://www.petitieonline.ro/petitie/protes…-p02225042.html
dacă ești de acord semnează și promovează petițiile

vezi și:

https://gabrielnicolaeteodorescu.wordpress.com

http://fiz-edu.time2forum.net/

 În cazul învățământului preuniversitar, raportul dintre cele două părți ale Curriculum-ului Național(curriculum nucleu, corespunzător trunchiului comun din planul de învățământ și curriculum la decizia școlii) a fost mereu modificat de schimbările aduse planurilor de învățământ în ultima perioadă.

 Legea educației perpetuează o serie de disfuncționalități legislative referitoare la rolul și responsabilitățile celor care elaborează și a celor care vor aproba acest curriculum la decizia școlii. În cele mai multe cazuri până acum rolul elevilor, părinților și al agenților economici, ai comunității locale a fost pur formal.(în noua lege se dorește totul și în timp scurt,…, imposibil după părerea mea).

Astfel s-au ales deseori formele atractive și la modă și de cele mai multe ori s-a ținut cont doar de deficitul unor catedre referitor la norma didactică făță de personalul didactic existent.

Deși există o agenție specializată care are responsabilitatea elaborării și revizuirii politicilor curriculare, ea are de fapt doar rol în atribuirea și avizarea documentelor propuse de Comisiile Naționale constituite la nivelul ministerului( funcționăm după vechea lege a educației).

 Deci, ministerul are în continuare dublu rol: de a constitui comisiile de elaborare a curriculum-ului și de a aproba produsul acestor comisii(vezi: Managementul curriculum-ului).

Referitor la disfuncționalitățile legate de resursele umane, precizez următoarele:
– formarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane în sistemul de învățământ este în continuare centralizată, pentru că este greu a se corela cu nevoile și interesele beneficiarilor individuali(cadre didactice, manageri de unități școlare) și/sau instituționali.
Conform noii legi, nu există un sistem ascendent de identificare a nevoilor de formare ale cadrelor didactice, care să fundamenteze investițiile și programele în acest domeniu.(vezi cadrul legii…)