Comunicarea în mediul şcolar

Posted: 11 ianuarie 2012 in educație

În DEX, comunicarea este definită ca înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură.În literatura de specialitate, apar mai multe definiţii:comunicarea este un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei, sentimente sau este procesul prin care o parte (numită emiţător)transmite informaţii (un mesaj) altei părţi (numită receptor), comunicarea este un proces de viaţă esenţial prin care oamenii generează, obţin, transformă şi folosesc informaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit activităţile sau viaţa .

Indiferent de definiţii, important este faptul că comunicarea a fost şi este  tratată ca un element fundamental al existenţei umane. Comunicarea este esenţială, pentru viaţa personală şi socială a individului, fără comunicare nu putem exista într-o colectivitate întrucît este în firea oamenilor ca atunci când se întâlnesc să schimbe impresii, să comunice. Fără comunicare oamenii îşi pierd interesul faţă de activităţile în comun. O societate  se constituie şi se menţine datorită şi prin intermediul numeroaselor procese şi reţele de comunicare.

Comunicarea conţine un mare potenţial educativ care se traduce în transmiterea de cunoştinţe, în autoreglarea activităţii intelectuale. Între comunicare şi educaţie există un strâns raport de interdependenţă Pentru că sunt profesor, în meseria mea comunicarea este esenţială.

Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte fenomenul educational in ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Comunicarea didactică este baza procesului de predare-invătare a cunostinţelor in cadru institutionalizat al şcolii şi intre parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi.

În şcoală se formează viitorul cetăţean, iar ceea ce dobândeşte, vede şi învaţă copilul în anii de şcoală îi va rămâne întipărit în minte toată viaţa. Prima cheie pusă în discuţie în legătura dintre elev şi educator este comunicarea. A fi profesor înseamnă nu doar a dispune de cunoştinţe ştiinţifice de

specialitate, ci a avea şi capacitatea de a le transpune didactic.Este important ca în comunicarea cu elevul, profesorul să respecte câteva condiţii:să utilizeze un limbaj accesibil elevilor, să transmită mesaje clare, care să nu poată fi interpretate, să manifeste încredere vizavi de elev, în măsura posibilităţilor să comunice cu toţi elevii acordându-le atenţie., să antreneze, să stimuleze elevul în a-şi exprima opiniile, indiferent că sunt sau nu corecte şi cel mai important, să obţină feed-back.

În situatiile şcolare de instruire, sursele comunicarii pot fi: mesajul didactic si educational al profesorului, manualul scolar, reviste, carti, atlase, harti, materiale didactice, filme si diafilme didactice, video-text, videodisc, lectii televizate sau radio-difuzate etc.

Profesorul trebuie să ştie să asculte. Elevul conştientizează dacă partenerul lui de comunicare doar pare că-l ascultă şi atunci refuză să mai comunice. În relaţia de comunicare, profesorul trebuie să creeze o situaţie favorabilă exprimării elevului care să nu se simtă judecat sau  manipulat prin întrebări. A şti să asculţi este o ştiinţă. Din ce în ce mai mult observăm în relaţiile cu ceilalţi că foarte puţini oameni ştiu să asculte. Chiar dacă dau această impresie, tot limbajul trupului lor atestă că de fapt informaţia nu ajunge la ei.Absenţa comunicării rezultă şi din absenţa ascultării reale a interlocutorului

În comunicarea didactică trebuie să fim concişi, precişi şi expresivi,în acelaşi timp pentru a facilita transferul, dar şi înţelegerea mesajului transmis. Toate informaţiile pe care le transmitem trebuie adaptate scopuluişi obiectivelor didactice, precum şi nivelului intelectual al cursanţilor.

În comunicarea dintre profesor şi elev o importanţă deosebită îl are limbajul trupului,comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanţă cu mesajele verbale.Ştim că din informaţiile transmise 38% sunt paraverbale iar  55% sunt nonverbale.
Când ceea ce spunem nu este in concordanţă cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce vede, adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de important. Este esenţial să privim elevul în timp ce acesta comunică cu noi. Astfel, va vedea că-l ascultăm.

Însă de multe ori, mai ales în cazul persoanelor timide , o privire prea insistentă, poate inhiba. Cele trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală şi paraverbală) pot aduce succesul unei relaţii didactice..Blocarea comunicării prin relaţii reci, conduce la scăderea randamentului comunicării şi, implicit, al celui şcolar.

Evident că ideal, aşa ar trebui să se desfăşoare comunicarea între elev şi educator. Dar, profesorul este om, este supus unui cumul de factori care acţionează asupra lui, generând stres şi atunci acest lucru se reflectă în relaţia lui cu elevul. Comunicarea devine, de multe ori ineficientă. Informaţiile nu sunt receptate de elev sau sunt recepţionate greşit, elevul se simte neimportant, inutil.

Sistemul actual de învăţământ se confruntă cu mari carenţe şi una dintre ele este , cred, comunicarea ineficientă între părinţi-elevi, elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-părinţi, profesori-minister.Din păcate, în mileniul III, noi oamenii, nu mai ştim să comunicăm unii cu alţii.

Consider că acordând cu toţii o mai mare atenţie relaţiilor de comunicare între noi, ascultându-l cu adevărat pe interlocutor, recepţionând cu adevărat ceea ce ni se comunică, colaborând, putem crea, la nivel familial, de grup, sau la locul de muncă o lume mai bună.

Bibliografie

C.Cucoş                                  Pedagogie, Ed. Polirom , Iaşi 2002

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s